GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Bygge vid masthuggskajen

Här växer nya delar av Göteborg fram

Publicerad maj 2024.

Vår stad förändras och växer så det knakar. Områden på båda sidor älven utvecklas just nu – och Göteborg Energi spelar en viktig roll i arbetet. 

”Det går för långsamt! Det händer ju inget!” Kommentarerna är bland de vanligare när Glenn Evans tar emot i Älvrummet, ett besökscentrum på Lindholmen där besökarna får veta mer om – och se prototyper av – stadsutvecklingen i Älvstaden. 

Vad de menar, och i viss mån kanske irriterar sig på, är att staden upplevs som en stor byggarbetsplats där det inte händer så mycket. Stora grustag och hål i marken, avspärrningar och vad som uppfattas som en enda röra är något besökarna undrar över. Vi är nog många som kan känna igen oss i beskrivningen. 

Men då har guiden och Göteborgskännaren Glenn Evans svar på tal. Han driver Älvrummet tillsammans med flera kollegor, och tar på daglig basis emot skolklasser, arbetsplatser och allmänhet. Ett av områdena i fokus är det nya Backaplan, där det just nu råder febril aktivitet, även om vi inte ser så många hus ännu. 

– Innan hus, affärer och kontor kan resas måste man förbereda för bygget. Det är ett jätteområde som ska få elförsörjning. Göteborg Energi spelar en nyckelroll och ser till att ledningar grävs ner och elektricitet dras in. Fjärrvärme och -kyla ska finnas på plats. En självklar förutsättning för att staden ska fungera. Men det ser inte så tjusigt ut på ytan, säger Glenn Evans. 

Ett område med anor

Vänder vi blicken mot andra sidan älven finns ytterligare ett viktigt projekt; Masthuggskajen. Ett område med starka kopplingar till hamnen – som den sett ut under olika tidsepoker. Då det för något sekel sedan rådde febril och sömlös aktivitet mellan bostadsområdena där arbetarna bodde och hamnen, där tusentals arbetstillfällen fanns, ändrades stadsbilden under 1960-talet. Hamnverksamheten flyttades då successivt bort till ytterhamnarna. 

– Det var då vi byggde de stora lederna, som skulle binda samman det nya Frölunda med Bergsjön och övriga Göteborg. I ropet var stora, fina vägar och en bilburen stad. Nu tänker vi på ett annat sätt. Det som nu byggs ska borga för en ny sorts blandstad. 

Göteborg växer och utvecklas

Stadens utvecklingsprojekt befinner sig alla i olika faser. På vissa håll finns byggnaderna på plats, på andra jobbar man fortfarande under jord. Göteborg Energi är högst närvarande och ser till att förutsättningarna finns för elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla.

Centralen-området

I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 20 000 nya arbetstillfällen samt plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. 

Gullbergsvass

Gullbergsvass kan uppfattas som en anonym del av staden, men här planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar med 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker och restauranger. Här ska även Götaleden till viss del täckas för att skapa en attraktiv stadsmiljö nära vattnet.

Västlänken

Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Västlänken är ett stort infrastrukturprojekt som startade 2018 med en ny järnväg under centrala Göteborg. Den ska bli 8 km lång varav 6 km i tunnel och förväntas vara klart omkring 2030.

 

Se mer information och många fler projekt här:

https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer

icon-closechevron-disc-rightmenu