GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Guide

Flytta till fjärrvärme

Ska du flytta till en bostad med fjärrvärme? Här får du tips och råd kring vad du behöver tänka på som ägare av ett hus med fjärrvärme. Du hittar du också en liten introduktion till denna bekymmersfria värmekälla.

Fjärrvärme bygger på den enkla idén att det är smartare att låta flera värmas av en gemensam värmekälla än att var och en håller sig med sin egen. Som göteborgare har du all anledning att vara stolt över stadens fjärrvärmenät. För fjärrvärme är mer än bara en effektiv och bekymmersfri uppvärmningsform.

Just nu 585 kr rabatt för våra fjärrvärmekunder!

Teckna ett 3-årigt fast elavtal och få 585 kr i rabatt. Elen är alltid 100% förnybar. Gäller alla våra fjärrvärmekunder.
Se filmen om hur fjärrvärme fungerar!

Kort om fjärrvärme

I Göteborg är fjärrvärmen extra smart eftersom den tar vara på värme som annars skulle gå förlorad. Vår fjärrvärme består ju till två tredjedelar av återvunnen energi från raffinaderierna i hamnen, energi från avloppsvatten och sopförbränningen i Sävenäs. Fjärrvärmesystemet fungerar som ett värmande blodomlopp där produktions-anläggningen är hjärtat. Det pumpar ut varmt vatten genom ett nät av 100 mil långa, underjordiska ledningar. Vattnet leds in i hyreshus, villor, kontor och affärer, värmer husen och tappvattnet och förs sedan tillbaka avkylt till produktionsanläggningen där det värms upp igen innan det skickas ut på en ny resa.

Enkelt och tryggt

Själva fjärrvärmetekniken är både enkel och tillförlitlig. Den tål att leverera dygnet runt i många år. Och skulle den mot förmodan krångla har du alltid tillgång till vår kunniga servicepersonal – dygnet runt. Driftsäkerheten i fjärrvärmesystemet är mycket hög vilket är möjligt tack vare att vi har en kontinuerlig systemövervakning och driftoptimering.

Fjärrvärme - ett smart val

Ditt fjärrvärmeavtal

Vi erbjuder olika fjärrvärmeavtal som gör det möjligt för dig att hyra eller själv äga fjärrvärmeanläggningen.  

Vilket avtal får jag?

Ta först reda på vilken ägandeform det är på anläggningen som finns i bostaden du flyttar in till. Du kan välja att fortsätta med det avtalet eller uppdatera med ett nytt avtal.

Har föregående ägare haft ett hyresavtal så hyr du fjärrvärmeanläggningen och Göteborg Energi äger själva anläggningen. Du betalar endast hyra för anläggningen och för den värme du använder. I hyran ingår även trygghetsavtal.

Har förra ägaren ägt fjärrvärmeanläggningen gör även du det och tilldelas avtalet ”Äga”. Du betalar därmed ingen hyra för anläggningen utan endast för den värme du använder.  Hade förra ägaren trygghetsavtal har du även möjlighet att ta över det.

Låt oss prata om priset

När vi gör en prisjustering för dig som privatkund sker det på samma sätt som för våra företagskunder, det vill säga i enlighet med branschsamarbetet Prisdialogen. Syftet är att skapa en bättre dialog mellan leverantörer och kunder. Vi vill också öka förtroendet för prissättningen genom att ta fram en rimlig, förutsägbar och stabil metod för prisändringar.

Prisdialogen innefattar minst två lokala samrådsmöten per år samt en central prövning. På samrådsmötena diskuterar vi nästa års prisjustering och gör en prognos för fyra år framåt. I den centrala prövningen säkerställer man att samrådet har skett enligt Prisdialogens process. Prisändring för 2018 är på + 0,5 % i Göteborg och Ale. Prognos för 2019 förväntas vara  + 1-3 % i Göteborg och Ale. Prisindikationen för 2020 + 0-2 % samt för 2021 + 1-3%.

 

Det här betalar du för din värme

I diagrammet ser du hur kostnaderna för  fjärrvärme fördelas. Det är dessa kostnader, tillsammans med ett avkastningskrav, som ligger till grund för prisjusteringsmodellen.

Fjärrvärmens olika kostnader
  • Bränslen – främst köpt värme i form av överskottsvärme därefter naturgas, skogsflis, pellets, bioolja och olja.
  • Kapitalkostnader – fjärrvärmeproduktion och distribution innebär många stora investeringar och därmed räntor och avskrivningar.
  • Drift och underhåll – fjärrvärmecentraler, produktionsanläggningar, rör, pumpar med mera som kräver drift och underhåll för att fungera.
  • Personal och IT – kostnader för personal inom produktion, distribution och kund administration samt kostnader för IT system.
  • Marknadsföring och försäljning – kostnader för bl a informationsmaterial, kundutskick och kundträffar.

Frågor & svar

Några vanliga frågor & svar om fjärrvärme

Du kan göra det via formuläret nedan eller genom att kontakta oss på 031 - 62 62 62.

Teckna nytt fjärrvärmeavtal

I de flesta fallen ja, om du inte är medlem hos en BRF som har ett avtal med oss, i sådana fall behöver du gå via dem. Läs mer om våra paket genom att klicka på länken nedan.

Olika fjärrvärmepaket

Trygghetsavtal är en service på fjärrvärmeanläggningen som tidigare kallades underhållsgaranti. Se länk nedan för aktuella priser.

För Hyra ingår trygghetsavtalet i hyran som du betalar varje månad.

Om du har Äga eller Äga+ och inte tecknar ett trygghetsavtal så står du själv för eventuella reparationskostnader om din servis skulle gå sönder.

Trygghetsavtal kan tecknas för fjärrvärmecentraler som är maximalt 25 år gamla. Tid räknas från dag för installation. För villor med en fjärrvärmecentral äldre än 15 år behöver vi göra en besiktning innan du kan teckna trygghetsavtal.

Trygghetsavtal

Kontakta oss på 031 - 62 62 62 så hjälper vi dig.

Vanligtvis ändras det en gång per år. Du kan binda priset när som helst under året på tre eller fem år.

Tips till dig som har fjärrvärme

  • Ditt fjärrvärmesystem ställs in då det installeras. Du behöver egentligen inte ändra inställningarna. Du kan dock hålla koll på trycket i elementen, tryckmätaren ska visa på cirka 1 bar. Men lufta inte i onödan.
  • Ska du resa bort en längre tid? Sänk värmen innan du reser så sparar du energi medan du är borta. Vill du ha varmt och skönt när du kommer hem så be någon höja temperaturen några timmar innan du kommer hem.

Om du köper till vårt trygghetsavtal står vi för underhållet och allt du behöver göra om något händer är att ringa oss.  

Ett alternativ som inte sliter på framtiden

Vi strävar alltid efter att hålla en långsiktigt stabil och förutsägbar prisutveckling oavsett tillfälliga variationer på bränslemarknaden. Genom att alltid arbeta med att optimera driften av fjärrvärmesystemet kan vi hålla nere våra kostnader och behöver inte göra några större justeringar. Vi har helt enkelt blivit bra på att producera till en låg kostnad.

Fjärrvärmen är också den viktigaste förklaringen till att vi här i Sverige lyckats minska våra totala koldioxidutsläpp med en femtedel de senaste tjugo åren. Dessutom har utsläppen av svavel, kväveoxid och partiklar i våra tätorter minskat drastiskt. Detta beror främst på valet av bränslen men även på  fjärrvärmeverkens effktiva förbränning och utsläppsrening. Så tack för att du väljer  fjä̈rrvärme.

Tillsammans gör vi vår stad mer hållbar genom att ta vara på värme som annars hade gått förlorad!

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-downchevron-downchevron-up