GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ett väl upplyst hus i ett nybyggt villaområde.

Ansluta till elnätet

Om du bygger nytt hus, renoverar, skaffar solceller eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du göra en elnätsanslutning. Vi berättar hur det går till och vad du behöver göra.

Är du elinstallatör? Skicka in föranmälan via installatörswebben.

Var ute i god tid - oavsett typ av anslutning

Grattis till ditt blivande hus! Eller behöver du kanske utöka din befintliga anslutning på grund av att du bygger ut? Är du en av dem som bidrar till energiomställningen genom att montera solceller? Oavsett vilket - vi är en trygg leverantör. Men det är viktigt att du är ute i så god tid som möjligt.

Att gå från förfrågan till det att du kan tända lampan i ditt hus kan ta allt från ett par månader till över ett år. Processen ser väldigt olika ut beroende på just dina förutsättningar. Sådant som påverkar är till exempel om du bygger nära en befintlig elledning och storlek på anslutningen.

Ditt första steg är alltid att kontakta en auktoriserad elinstallatör. Därefter tar det oftast mellan fyra och sex veckor innan en handläggare hos oss kan börja hantera ditt anslutningsärende. 

Så ansluter du dig till elnätet

Sex enkla steg för dig som vill ansluta dig till vårt elnät. Välj typ av anslutning i menyn i toppen av sidan för en mer precis guide till ditt ärende.

Har du ett pågående ärende?

På Mina sidor kan du följa ditt ansluta-ärende när din föranmälan är registrerad. Du loggar enkelt in med BankID.

Vem ansvarar för vad vid en elnätsanslutning?

Ditt ansvar

1. Installera mätarskåp

Du ser till att det finns ett mätarskåp som vi kan montera vår elmätare i. Ta hjälp av din installatör för att installera mätarskåpet.

2. Gräva på din tomt 

Du står för för grävning och återställning på din tomt. Tänk på att stämma av med din installatör, eftersom hen får veta av oss var du ska gräva.

3. Lägga kabelskyddsrör 

Du ger i uppdrag till din elinstallatör att lägga ett kabelskyddsrör enligt våra anvisningar. Eftersom arbetet kräver auktorisation ansvarar din installatör för att det blir rätt.

Vårt ansvar

4. Montera elmätare

Vi ansvarar för att montera elmätare i ditt mätarskåp.

5. Dra in inkommande elledning på din tomt 

Vi ser till att dra in inkommande elledning på din tomt, i det kabelskyddsrör som din installatör lagt.

6. Arbete utanför din tomt

För att du ska kunna få el krävs en del arbete utanför din tomt. Vi ansvarar exempelvis för  att lägga nya ledningar, placera kabelskåp och nätstation.

Vad ingår i din anslutningsavgift?

Detta ingår i din avgift

  • Anläggningsarbeten i allmän gatumark utanför kundens tomt och tomtskaft, öppningstillstånd för gatuarbete på allmän mark och dylikt.

  • Vid nya anslutning tom 63A tillhandahåller vi kabelskyddsrör fritt vårt anvisade förråd.

  • Kabel, montage och kabelförläggning fram till anslutningspunkt samt inkoppling.

  • Administration, projektering, beredning, inmätning och dokumentation.

Detta ingår inte i din avgift

Du som kund utför eller beställer och bekostar följande:

  • Schakt och återfyllning inom tomtmark. Hit räknas även tomtskaft.

  • Förläggning av kabelrör.

  • Håltagning och kabelförläggningsväg på eller inom byggnad.

  • Kabelskydd och montage av dessa samt tätning av för servisledning tagna hål.

  • Kabelmätarskåp, fasadmätarskåp, mätartavla, serviscentral.

  • Materiel för infästning och inkoppling av servisledning.

Frågor och svar om elnätsanslutning

Det beror på hur området ser ut och vilken årstid det är.
Anslutningar som kan ske i befintligt nät tar vanligtvis 5-10 veckor från det att föranmälan kommer in.

Om Göteborg Energi Nät behöver förstärka eller bygga ut nätet kan det ta 4-8 månader, eftersom vi behöver göra en mer utförlig utredning samt söka tillstånd från myndigheter och markägare.

Var helt enkelt ute i god tid!

Om du snabbt behöver ansluta till elnätet kan en tillfällig anslutning ordnas.

Tillfällig anslutning

Om du vill ansluta en nybyggd fastighet/bostad eller som av någon annan anledning inte är ansluten till elnätet behöver du ta kontakt med en behörig elinstallatör som i sin tur tar kontakt med oss.

Läs mer om hur en anslutning går till på på länken nedan.

Ansluta

Genom att logga in på Mina sidor kan du följa ditt anslutningsärende och se vem som för tillfället hanterar ärendet och vem som behöver agera i nästa steg.

Mina sidor

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om vilket ansvar du har som solelproducent vid en anslutning till elnätet

Energimyndigheten (extern länk)

icon-closechevron-disc-rightmenu