GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

För elinstallatörer

Installatörswebben förenklar din vardag! 

Installatörswebben är ett snabbt och enkelt verktyg för dig som är elinstallatör. På installatörswebben kan du föranmäla elnät direkt på webben, skicka in dina blanketter, följa dina pågående ärenden och enkelt komma i kontakt med ansvarig handläggare.

När du för- och färdiganmäler dina arbeten genom installatörswebben kräver vi inte någon underskrift, din inloggning räcker som identifikation.

Från och med 1 juni 2020 inför vi krav om dubbla signaturer på blankett när solceller byggs.

EU-förordningen ”2016/631 om krav för nätanslutning av generatorer (RfG)” trädde i kraft i april 2019. Kraven gäller anläggningar som är större än 800 Watt, alltså de flesta solcellsanläggningarna. Bland annat behövs signaturer av den så kallade ALP-blanketten av både installatör och innehavare av anläggningen. Blanketten hittar du längre ned på sidan under rubriken "Föranmäla en produktionsanläggning".

Mätarplatsskyltar

Har ni behov av mätarplatsskyltar? Vi har en ny rutin så ni slipper besöka oss.

Maila ert behov av skyltar tillsammans med adressuppgifter till

Vi kommer att samla beställningarna och skicka skyltar på fredagar.

Föranmäla en produktionsanläggning

För att kunna behandla din föranmälan behöver vi veta lite mer om produktionsanläggningen. Fyll i och bifoga den här ALP-blanketten, den ska signeras både av installatör och anläggningsinnehavare.
 
> Anmälan elproduktion

icon-closechevron-disc-rightmenu