GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Olika anslutningar

Anslutningar - hur går det till?

Här kan du läsa om anslutningstyperna och vad du behöver tänka på som installatör. Oavsett anslutning så inleds arbetet med att du skickar in en föranmälan via Installatörswebben. Har du inget konto ordnar du det genom att registrera dig. Behöver du hjälp med föranmälan så har vi tagit fram en manual.

Logga inRegistrera digManual Installatörswebben

Vår uppgift som elnätsbolag är att bygga ett kvalitetssäkrat elnät och vi vill göra varje anslutning så enkel och trygg som möjligt. 

För att lyckas göra en anslutning enkel för kunden behöver vi hjälpas åt och tydliggöra vem som har ansvar för vad. 

Vi behöver få information om att kunden vill ha en ny anslutning så tidigt som möjlig i planeringsarbetet. Detta möjliggör att vi kan komma i gång med vår del av arbetet i god tid.

Föranmälan innehåller information vi behöver för att hantera kundens anslutningsärende. Det är viktigt att föranmälan är komplett för att vi ska kunna registrera den. Saknas det information tar hanteringen längre tid.

Exploateringsområde

Om du ska föranmäla ett område med flera anslutningar och kunden vill få en samlad offert för hela området använder du ärendetyp Ny servis eller Ny servis över 63A i Installatörswebben.

När vi har projekterat skickar vi en offert till kunden och när den är signerad av kunden så behöver du skicka in en föranmälan för varje anslutning.

Tänk på att ange fakturaadress i fältet Fakturaadress/Avvikande fakturaadress i föranmälansformulären. Fakturaadressen ska gå till den som betalar för anslutningarna.

Tillfällig frånkoppling (metaller ur och i)

Om ditt arbete kräver en tillfällig frånkoppling så föranmäler du detta via Installatörswebben. För byte av mätarskåp - se ändra anslutning.

  • Logga in på Installatörswebben och välj fliken Skapa föranmälan och välj ärendetyp Metaller ur och i (tillfällig frånkoppling).

  • Sök fram den aktuella anläggningen med anläggnings-ID (18 siffror) eller mätarnummer (6 eller 16 nummer) genom att använda sökrutan. Läs mer om hur du gör i manualen.

  • Fyll i de uppgifter som efterfrågas

  • Du kan beskriva ditt ärende under Övriga upplysningar

  • Skicka in din föranmälan genom att klicka på knappen Spara och skicka in när du är klar eller välj Spara om du vill kompletter din föranmälan vi det senare tillfälle. Läs om hur du uppdaterar en sparad föranmälan i manualen.

  • Kunden får en offert som kunden behöver godkänna innan vi skickar ett installationsmedgivande till dig.

Tänk på att välja rätt ärendetyp, Metaller ur och i (tillfällig frånkoppling), så att ärendet hamnar hos rätt handläggare. Detta gör att vi kan hantera ditt ärende snabbare.

Ska du ansluta solceller?

Vi har skapat ett eget avsnitt med information till installatörer som ska ansluta solceller. Där hittar du all information du kan tänkas behöva för en smidig solanslutning
icon-closechevron-disc-rightmenu