GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Energileveranser just nu!

Här kan du se en del av den energiproduktion som pågår just nu i våra energisystem.

Tycker du att siffran verkar låg?
Det kan bero på funktionsfel i vår anläggning eller problem hos distributören.

Vårt energisystem

För att staden ska fungera krävs ett hållbart, leveranssäkert och effektivt energisystem.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus