GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Stödtjänster

Ställ ditt batteri till förfogande och få ersättning

Intresseanmälan

Vad är stödtjänster?

Stödtjänster till Svenska Kraftnät innebär att du, med ditt hembatteri, hjälper Svenska Kraftnät behålla balansen i elnätet genom att tillföra el från batteriet eller genom att ladda upp ditt batteri.

En aggregator samlar flera hembatterier som tillsammans står till Svenska Kraftnäts förfogande vid en eventuell balansrubbning.

Balansrubbningar uppstår när produktion av el inte är i balans med konsumtion av el, som vid blåsiga dagar eller om ett kärnkraftverk skulle stanna. 

Hur fungerar stödtjänster?

Du får ekonomisk ersättning för tiden ditt batteri står till förfogande oavsett om batteriet behöver användas eller inte. Aggregatorn kopplar samman flera små hembatterier på olika platser i landet som står till förfogande att hjälpa till vid behov.

Varför behövs Stödtjänster?

Omställningen av energisystemet till mer förnybar elproduktion sker i snabb takt. Det innebär större utmaningar med att balansera systemet och ett ökat behov av flexibla resurser, så som batterier. Balansering innebär enkelt förklarat att säkerställa att det varje sekund tillförs lika mycket el till kraftsystemet som det förbrukas. 

Balans mellan produktion och förbrukning av el är en förutsättning för att kraftsystemet ska fungera och leverera el. Svenska Kraftnät använder sig av stödtjänster för att säkerställa tillräckliga resurser för balansering av kraftsystemet

Hur påverkar Stödtjänster dig som kund?

Framför allt ger stödtjänsterna dig en intäkt via aggregatorn. Stödtjänster har varit väldigt lönsamma de senaste åren och behovet av stödtjänster ser ut att öka ännu mer. Du bidrar även till lägre marknadspriser genom att tillföra el när behovet på marknaden är som störst. 

Du som kund märker inte om det blir tillslag eller inte, om ditt batteri laddas upp eller laddas ur. Batteriet och aggregatorn sköter sig självt utan påverkan på dig eller din vardag. 

Är du intresserad av solceller, batteri och/eller Stödtjänster?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar någon av våra säljare dig inom kort.

Solceller är en vinst för både dig och planeten

Vill du sälja din el?

Är du mikroproducent? Vi har ett förmånligt elavtal när det gäller försäljning av överskottsproduktion. Kontakta oss om du är intresserad av att sälja din överskottsel till oss.

icon-closechevron-disc-rightmenu