GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
driftsäkert och smidigt

Fjärrvärmeavtal

Med ett fjärrvärmeavtal hos oss har du 99,9 % driftsäkerhet och minimalt med underhåll jämfört med andra värmealternativ. 

Du väljer att hyra eller äga din fjärrvärmecentral. Väljer du att hyra fjärrvärmecentralen ansvarar Göteborg Energi för underhåll och byter kostnadsfritt ut slitna delar eller hela centralen vid behov. Allt du behöver göra om något krånglar är att ringa oss, vilket förstås även du som äger din fjärrvärmecentral är välkommen att göra. 

Avtalsform

Hyra

Äga*

Vem äger fjärrvärmecentralen?

Göteborg Energi

Kunden

Vad kostar det att hyra?

Enligt prislista

0 kr/månad

Ingår underhåll och felvhjälpning?

Ja, kostnadsfritt.

Nej, inte kostnadsfritt.

Ingår utbyte av fjärrvärmecentralen?

Ja, kostnadsfritt.

Nej, inte kostnadsfritt.

Hur ser ägandeförhållandena ut?

Se principlösning.

Se principlösning

*Avser även avtalsformerna Äga+, Paket 3s och Paket 4 (ej för nyförsäljning).

Hyra eller äga?

Fjärrvärmeavtal Hyra

När du väljer att hyra din fjärrvärmeanläggning äger Göteborg Energi själva anläggningen. Du betalar endast hyra för den och för den värme du använder. 

I hyran ingår även trygghetsavtal samt byte (reinvestering) av fjärrvärmecentralen när den är utsliten. I Trygghetsavtalet ingår underhållet av fjärrvärmecentralen och att vi löser eventuella problem som till exempel byte av trasiga delar. Allt du behöver göra om något händer är att ringa oss.

Fjärrvärmeavtal Äga

Att äga sin egen fjärrvärmeanläggning innebär att du slipper hyreskostnaden för anläggningen och betalar bara för den fjärrvärme du använder. Äga är avtalet för den som vill sköta sin egen anläggning.

När du äger din fjärrvärmeanläggning betalar du ingen hyra för anläggningen. Du kan välja att teckna ett trygghetsavtal, då åtgärdar vi eventuella fel på fjärrvärmecentralen, precis som om du hyrt den. Trygghetsavtalet gäller för centraler som är max 25 år gamla och upphör att gälla då det är dags att byta ut centralen. Det bekostar du själv men vi kan givetvis hjälpa dig med arbetet.

Även du som valt att inte teckna ett trygghetsavtal är förstås alltid välkommen att kontakta oss för hjälp att laga eller byta din fjärrvärmecentral. Du har även möjlighet att anlita någon annan för arbeten på din del av anläggningen, förutsatt att arbetena utförs i enlighet med våra Tekniska bestämmelser och att Göteborg Energi driftsätter och öppnar servisventilerna till fjärrvärmecentralen. Notera att arbeten på delar som ägs och underhålls av Göteborg Energi inte får utföras av någon annan än Göteborg Energi. Detta innefattar fjärrvärmeledningen och energimätaren enligt principlösningen. Kontakta oss om du planerar att låta utföra förändringar i fastigheten som påverkar fjärrvärmecentralens funktion.

Trygghetsavtal

När garantitiden på din fjärrvärmecentral löper ut har du möjlighet att teckna ett trygghetsavtal. 

Då avhjälper vi fel och byter ut trasiga delar. Väljer du att hyra din fjärrvärmecentral enligt fjärrvärmeavtalet Hyra ingår trygghetsavtalet i månadshyran.

Trygghetsavtal kan tecknas för fjärrvärmecentraler som är maximalt 25 år gamla. Tid räknas från dag för installation. Vill du teckna ett trygghetsavtal efter att garantitiden löpt ut måste en besiktning ske av oss innan Trygghetsavtal kan tecknas. Då tillkommer en besiktningskostnad på 1 500 kr inkl. moms samt eventuella kostnader för komponenter och arbete som då anses behöver bytas, för att Trygghetsavtal skall kunna ingås. Om du efter besiktning och eventuellt utbyte av komponenter väljer att teckna Trygghetsavtal behöver du inte betala för besiktningen utan då betalar du 139 kr/månad inkl. moms.

 

Teckna trygghetsavtal

Varför välja fjärrvärme?

Fjärrvärme är en säker och trygg uppvärmningsform. Du kan själv välja att hyra eller köpa fjärrvärmeanläggningen. Anläggningen ger dig näst intill obegränsat med varmvatten. Dessutom tar vi till vara på spillvärme från industrierna och värmer göteborgarnas hus med detta. Smart och energieffektivt!

icon-closechevron-disc-rightmenu