GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ett stort rörformat metallföremål.

Bästa platsen för värmepumpar är i fjärrvärmen

Publicerad januari 2024.

Anläggningen Rya VP drivs på avloppsvatten, el och världens två största värmepumpar. Detta ger fjärrvärmen en unik flexibilitet att optimera mellan värmekällor; från industrins och avfallets spillvärme till energi från biobränslen eller el, allt beroende på tillgång och behov.

Det är en ganska otrolig historia egentligen. 1983 installerades Sverker, en av de totalt fyra värmepumparna (VP) i anläggningen i Rya. Platsen, bredvid avloppsreningen, var högst avsiktlig. Genom att ta in det ljumma vattnet från göteborgarnas avlopp kunde temperaturen omvandlas till fjärrvärme, som sedan gick tillbaka till göteborgarna. 

- På den tiden var det ganska unikt i världen, dels att ta vara på värmen från avloppsvattnet och speciellt att göra det i så stor skala. Vi fick studiebesök från överallt, berättar Jonas Strandberg, anläggningsansvarig på Rya VP.

Innan Rya VP byggdes pumpades det varma (renade) avloppsvattnet från stadens reningsverk rätt ut i Göta Älv. Med Rya VP passerade vattnet nu i stället Göteborg Energi och värmepumparna. Värmen togs tillvara till fjärrvärmen och ut i älven pumpades nu istället avkylt vatten. 

Fortfarande världsklass

Rya VP består idag av fyra värmepumpar, där värmepump ett och två ger 30 MW värme vardera och värmepump tre och fyra ger 50 MW vardera. Det är alltså dessa pumpar som är de största i världen. 

- Ja det stämmer, tillverkaren till dessa, som gör de största värmepumparna, har inte gjort något motsvarande sedan dess och VP 3 och 4 som vi beställde är de enda två som har tillverkats.

VP1. Här passerar avloppsvattnet för att avge energi till fjärrvärmen. Totalt passerar 12 000 kubikmeter avloppsvatten i timmen genom anläggningen. Till och med värmen som alstras av motorerna till värmepumparna tas tillvara och blir till fjärrvärme. 

Effektiv och flexibel värmeproduktion

Värmepumparna har klara stordriftsfördelar och blir väldigt effektiva. Att de går på spillvärme från avloppsvattnet bidrar till den höga verkningsgraden. Varje MW el som används till pumparna ger drygt tre MW fjärrvärme. En annan fördel jämfört med de små luftvärmepumparna i villor är att dessa använder sig av temperaturen i uteluften, vilken kyls ner på vintern, medan avloppsvattnet är ganska konstant 13 grader oavsett årstid.

En ytterligare styrka i Göteborg Energis fjärrvärmeproduktion är att det finns så många olika värmekällor; till exempel spillvärme från avfallshanteringen och raffinaderierna, biobränsle från Sävenäs och som här låggradig värme från avloppsvattnet. Det är helt enkelt klokare att ha värmepumpar i ett fjärrvärmesystem, än att använda värmepumpar istället för fjärrvärme. 

- Det gör oss väldigt flexibla. När elpriserna är låga kan vi köra alla värmepumparna. När elpriserna stiger och tillgången till el minskar, kan vi gå över till andra källor för fjärrvärmen, säger Jonas Strandberg.

Värmekällorna till Göteborg Energis fjärrvärme är flera: I första hand tas spillvärme från Renova och raffinaderierna tillvara. I stället för att de släpper ut spillvärmen rätt ut i atmosfären kan vi använda den till att värma vattnet i fjärrvärmen. Blir det kallare ute producerar vi värme från värmepumparna i Rya, biobränslen i Sävenäs, biobränslen i Mölndal och biobränslen i Rya HVC. Körordningen kan varieras beroende på till exempel el- och bränslepriser. Under kalla perioder kan vi tillfälligt använda fossil naturgas i Rya Kraftvärmeverk som spetsbränsle (2025 ersätts även detta med biobränslen och fjärrvärmen blir 100% återvunnen och förnybar under normala omständigheter).

VP 1, även kallad Sverker, från 1983. Namnet kommer från namnsdagen den dag värmepumpen togs i drift.

Satsar framåt med nya pumpar och värme från NOVO

Inom några år förstärks Rya VP med ytterligare en värmekälla – nämligen genom en smart integration med batterifabriken på Hisingen, NOVO. Detta innebär mer återvunnen spillvärme till fjärrvärmesystemet.

- Vi kommer leda deras uppvärmda kylvatten från fabriken till Rya VP. Det vattnet kommer dessutom vara varmare än avloppsvattnet, säger Jonas Strandberg.  

Men innan dess ska de gamla trotjänarna vp 1 och 2 ha tackat för sig. Två nya moderna värmepumpar kommer upphandlas och ersätta och förstärka anläggningen. Tanken att ta vara på spillvärme i samhället är kanske mer aktuell än någonsin, och all hållbar energiproduktion är akut om vi som samhälle ska klara att minska klimatpåverkan. 

Fakta om Rya VP:

  • Anläggningen består av fyra värmepumpar.

  • Totalt kan dessa generera 160 MW värme.

  • VP 1 och 2 kan generera 30 MW vardera. Dessa kommer inom en snar framtid att ersättas med nya värmepumpar. 

  • VP 3 och 4 är de största i världen och genererar vardera 50 MW. Bara motorn till en av dessa väger 43 ton. 

  • Avloppsvattnet kommer från kommunala Gryaab, som tar hand om och renar avloppsvattnet från Göteborg och kranskommunerna. 

icon-closechevron-disc-rightmenu