GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Förnybart

Biogas

Vi är väldigt glada att kunna leverera biogas istället för naturgas till våra spisgaskunder. Här kan du läsa mer om varför vi gillar biogas.

Biogas är en viktig pusselbit i arbetet med att ersätta bensin och diesel med klimatvänliga alternativ. Vår nuvarande produktion av biogas säljs framför allt som fordonsbränsle till personbilar, bussar och lastbilar, där den gör störst miljönytta. 

Eftersom biogas kan levereras i det befintliga naturgasnätet finns infrastrukturen redan på plats i Göteborg. Runt om i Västsverige levereras biogasen vid lokala tankstationer.

Så produceras biogas 

Råmaterialet, det så kallade substratet, som rötas i anläggningen består av organiskt avfall. När substratet bryts ner av mikroorganismer utan syretillförsel i rötkammaren bildas biogas, som består av metan och koldioxid. Biogasen leds ut från rötkammaren till en uppgraderingsanläggning, där koldioxid och föroreningar avskiljs från gasen. Efter uppgradering tryckhöjs gasen med hjälp av en kompressor och transporteras slutligen till tankställen för att säljas som fordonsgas. 

Det färdigrötade substratet som finns kvar i rötkammaren pumpas i sin tur ut till ett lager för biogödsel och sprids därefter på gården och åkrar. Därmed sluts kretsloppet. 

icon-closechevron-disc-rightmenu