Teknikerbesök

Ett enkelt sätt att snabbt få koll på i vilket skick din fjärrvärmecentral är i och om du kan effektivisera din energiförbrukning.

Vi går igenom din fjärrvärmecentral och ser över systemtryck, expansionskärl, temperaturer på varmvatten- och radiatorkrets, motorventiler, pumpar med mera. Vi ser även över om det finns behov av underhåll, ger dig råd samt svarar på eventuella frågor du har.

Pris inklusive moms

  • 2 000 kr för upp till 2 timmar inklusive restid och protokoll
  • Tillkommande tid under ordinarie arbetstid 07.00-18.00 är 727,50 kr per timme

Intresseanmälan

När passar det dig bäst att vi kommer?
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Integritetspolicy
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus