GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Registrera konto på Mina sidor

Skapa ett konto med användarnamn och lösenord eller logga in direkt med BankID eller Mobilt BankID för att skapa ett konto. 

Har du inget svenskt person- eller organisationsnummer? Kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

1. Ange mejladress och person-/organisationsnummer 

2. Ange det kundnummer och ett (1) anläggningsid som ska kopplas till ditt konto

3. Godkänn användarvillkoren och sedan är du klar!

1. Inloggningsuppgifter för ditt Mina sidor-konto

Fyll i mejladress och person- eller organisationsnummer nedan och klicka på "Gå vidare" för att skapa ett nytt konto för Mina sidor.

Denna e-postadress används redan
Detta person- eller /organisationsnummer används redan
Ogiltigt person- eller /organisationsnummer

2. Kunduppgifter

För att komma igång med ditt konto behöver vi några uppgifter om dig som kund. Har du både elhandel och t ex elnät och fjärrvärme hos oss räcker det att du fyller i för det ena avtalet. Med ditt person-/organisationsnummer hittar vi de andra.

Elhandel

Jag har ett elhandelsavtal.
Kundnummer
Ditt kundnummer för elhandel består av 8 siffror och visas i övre högra hörnet på din faktura, under fakturanumret.
Områdesid och anläggningsid
Områdesid är tre bokstäver som baseras på var din elanläggning finns. Till exempel har Göteborg GBG, Lund har LUN och Åsele har ASL.

Anläggningsid är elmätarens personnummer, och består av 18 siffror.

Både anläggningsid och områdesid visas nästan överst till vänster på din faktura. Anläggningsid kallas där Anläggningsidentitet.
Felaktigt kundnummer eller anläggnings-ID
Kan inte registrera konto för denna person/bolag

Elnät, fjärrvärme och -kyla samt gas

Jag har ett nätavtal för el, värme, kyla eller gas
Kundnummer
Ditt kundnummer för elnät, värme, kyla och gas består av 7 siffror. Du hittar det överst till vänster på din faktura, under fakturanummer och fakturadatum.
Vad är anläggningsid?
Anläggningsid är mätarens personnummer och består av 8 eller 18 siffror beroende på typ av mätare.

Det visas som "Anl id" på din faktura.
Har ditt företag fler än 5 mätare vars värden vi fakturerar dig för, kan du utan extra kostnad även lägga till Energirapporten som ger dig ytterligare analysmöjligheter.
Felaktigt kundnummer eller anläggnings-ID
Kan inte registrera konto för denna person/bolag

Ansluta

Jag har ett anslutningsärende
Felaktigt ärendenummer eller person/org-nummer

Ladda

Jag har laddavtal och RFID-kort
Felaktigt RFID- eller kundnummer
Kan inte registrera konto för denna person/bolag

3. Kontouppgifter - Namn och lösenord

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att Göteborg Energi i egenskap av personuppgiftsansvarig registrerar och behandlar dina personuppgifter med ändamålet att kunna leverera våra tjänster samt kontakta dig i ett ärende eller en avtalsfråga. Personuppgifter omfattar namn, personnummer, adresser men även mätarnummer och energianvändning.

Kan inte registrera konto för denna person/bolag
icon-closechevron-disc-rightmenu