GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Det får du för din elnätsavgift

Alla som bor och verkar i Göteborg är med och betalar för det lokala elnätet. Här förklarar vi vad du får för dina pengar. 

Det här betalar du för 

Som elnätsbolag ansvarar vi för driften av elnätet. Vi ska se till att du får all den el du behöver, och för att klara det har vi en organisation med ca 100 medarbetare som ständigt övervakar och underhåller stans elnät. Vi läser också av mätarna hos alla våra 260 000 kunder och förser dem med uppgifter om när de förbrukat el och i vilken omfattning. 

Elnätet behöver ständigt underhållas med ny och förbättrad teknik för att elleveranserna ska kunna fortgå på ett pålitligt sätt. Vi har till exempel jobbat mycket de senaste åren med att gräva ner ledningar så att våra kunder ska slippa elavbrott vid oväder. 

Vi måste också bygga ut vårt lokala elnät. Göteborg växer, och med allt fler invånare och allt större verksamheter ökar stans elbehov och vi måste dimensionera nätet därefter. Men det ökade elbehovet är inte unikt för Göteborg. I dagens moderna samhälle använder alla allt mer el och det ställer stora krav det nationella elnätet. 

Vi ligger lågt

Våra ägare, Göteborgs stad, har bestämt att elnätsavgiften i Göteborg ska ligga klart under riksgenomsnittet och det gör den enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen.

När vi tvingas höja vår elnätsavgift så kan det upplevas som att vi gör en större ökning än det faktiskt är. Det beror på att vi har så låg avgift att även en liten höjning i kronor och ören ser stor ut när man omvandlar den till procent. Den avgift vi tar ut granskas av Energimarknadsinspektionen och vi investerar i vårt lokala elnät för att säkra befintlig och framtida tillväxt i Göteborgs Stad.

I Göteborg är pengarna dina 

Göteborgs stad har valt att själv äga det lokala elnätsbolaget, och det gör man via sitt bolag Göteborg Energi. Det finns många fördelar med det, men de flesta kan förmodligen sammanfattas i att Göteborg är vår enda uppdragsgivare. Vi jobbar för stans bästa och inget annat. De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden. Med ett kommunägt elnätsbolag stannar den elnätsavgift du betalar i Göteborg.

Bild som visar en byggkran i Göteborg City

Stora framtidsinvesteringar

Göteborg växter och fram till 2035 behövs ytterligare 600 MW. Tillväxten drivs av att nya bostäder byggs, verksamheter och industrin elektrifieras och dessa behöver ny elinfrastruktur, samtidigt som det befintliga elnätet måste underhållas. Under 2024 investerar vi 619 miljoner i vårt elnät, allt för att Göteborg ska kunna fortsätta expandera.
icon-closechevron-disc-rightmenu