GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Person cyklar genom staden

Batterier för att lagra solkraft blir allt vanligare

Publicerad juni 2024.

Allt fler privatpersoner skaffar solcellsanläggningar – och allt fler väljer att installera batterier för att lagra den producerade elen. Med ett batteri kan energin användas när den behövs som bäst, vilket gynnar både klimat och plånbok. 

Utvecklingen kring mindre privatägda anläggningar för solenergi har gått kraftigt uppåt på senare år. För bara tio år sedan var de solpaneler som privatpersoner kunde installera små, ineffektiva och dyra. 

– Det var framför allt personer som brann för klimatfrågan eller för teknisk innovation som investerade i solceller då, säger Victor Söderholm, produktansvarig för sol, laddning och lagring hos oss på Göteborg Energi. 

Idag är solcellsanläggningar tillgängliga för gemene man och det är framför allt under och efter energikrisen 2021-2022 som de privata anläggningarna blivit betydligt fler. De senaste åren har dessutom batterier som kan lagra elen som produceras blivit tillgängliga för privatkunderna, som då antingen kan använda den lagrade elen själva eller sälja den vidare på elmarknaden. 

– Ett batteri skapar möjligheter att maximera nyttan med din solcellsanläggning. På dagen, när solen lyser som mest, är elanvändningen ofta låg och elen billig. Med ett batteri kan du då lagra elen för att använda på kvällen, när solen är på väg ner och behovet av el ökar i många hushåll. Det är också då det kostar som mest att köpa el, vilket ökar egenanvändningen av solel och ger en bättre besparing, säger Victor Söderholm. 

Han menar att de flesta kunder köper batterier utifrån en tanke eller önskan om att vara självförsörjande på el. Om det är möjligt beror naturligtvis på hur stor elanvändning man har och på anläggningens och batteriets storlek. Men de flesta har möjlighet att bli självförsörjande åtminstone sommartid, när vädret tillåter. I oroliga tider är det en trygghet att kunna förse den egna bostaden med energi oavsett prisläge på marknaden. 

– För varje egenproducerad kilowattimme slipper du betala energiskatt och avgifter. Det gör att man oftast betraktar en egenanvänd kilowattimme som mer värd än en såld, säger Victor Söderholm. 

Ja det är ju mycket som påverkar, storlek på solcellsanläggning, storlek på batteri och även vilken elkonsumtion man har i hushållet.

Men jag skulle säga att man med ett batteri kan bli så gott som självförsörjande under sommarmånaderna, om vädret tillåter!

En del kunder köper dock batterier utifrån en önskan om att få intäkter på andra sätt.

– Det som framför allt pushade på batterihypen under 2023 var stödtjänster på flexibilitetsmarknaden. Med ett batteri kan du agera på två marknader samtidigt, genom att skjuta ut el till elnätet vid behov och genom att ta emot el och lagra den i batteriet vid tillfällen då det finns för mycket el i systemet. 

För det senare scenariot behöver man ha en aggregator, som slår ihop flera mindre batterier till en större lagringsenhet. Det här har tidigare varit väldigt lönsamt, men Skatteverket ändrade vid årsskiftet reglerna för gröna bidrag. Det gör att det nu inte längre är möjligt att göra avdrag för grön teknik om du ska använda ditt solcellsbatteri på stödtjänstmarknaden.

– Därför behöver man som kund idag välja väg: vill jag producera el för eget bruk och få möjlighet att göra avdrag, eller vill jag agera på marknaden för en passiv intäkt? säger Victor Söderholm. 

Sedan Göteborg Energi började sälja solcellsanläggningar till privatpersoner hösten 2022 har var femte kund beställt ett batteri till sin anläggning. 

– Första året gjorde 14 procent det, idag är siffran 34 procent. Så vi ser tydligt att det blir vanligare med batterier. 

Batterier kan alltså vara till nytta för det individuella hushållet, men är också viktiga i ett kollektivt perspektiv: för elsystemet i det långa loppet. 

– Förnybar energi är inte planerbar, men kan med hjälp av batterier göras mer planerbar. Det är en viktig faktor i samhällets omställning.

Victors tips vid köp av solcellsanläggning med batteri

  • Fundera över hur du vill använda batteriet och vad du vill du uppnå. Vill du att anläggningen bara ska fungera och öka din känsla av självhushållning, eller vill du grotta ner dig och kunna styra och optimera anläggningen utefter marknaden och olika stödtjänster? Välj batteri utifrån dessa prioriteringar. 

  • Se till att taket är i hyggligt skick innan du monterar solceller, så att du inte riskerar att behöva byta tak alltför snart. Att montera ner solcellerna kan vara krångligt. 

  • Fundera över, och ta in råd kring, placeringen av batteriet och växelriktaren. Det händer mycket på marknaden och såväl batterier som växelriktare utvecklas ständigt. Dessutom avgör förutsättningarna på just din tomt var och hur komponenterna bäst placeras.

icon-closechevron-disc-rightmenu