GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Bli effektsmart med våra tips.

Bli effektsmart och betala mindre

Med vår prismodell för elnätsavgiften betalar du som minst om du jämnar ut din elanvändning så mycket som möjligt.  

Det finns mycket du kan göra för att minska dina effekttoppar. En effekttopp visar det tillfälle då du använder mycket el på en och samma gång. Den nya effektavgiften baseras på medeltalet av dina tre högsta effekttoppar varje månad, fördelat på tre olika dygn. 

Hur kombinera lågt elpris och undvika effekttoppar?

Med det höga elpris som hela Europa drabbats av så är vi medvetna om att lågt timpris nattetid och effektavgift kan kännas motsägelsefullt. Men timpriset är ofta lågt minst 4-5 timmar, nyttja alla dess timmar så gör du en främjande utjämning för elnätet.

Två exempel på hushåll med olika förbrukning

Hushåll 1 (vänstra tabellen) har en relativt låg elförbrukning, men använder då och då mycket el på samma gång. Det gör att deras effektavgift blir ganska hög. Hushåll 2 har en något högre elförbrukning. Eftersom deras användning är jämnare, blir deras högsta effekttoppar lägre, vilket ger dem en lägre effektavgift.

Hur kan jag jämna ut mina effekttoppar?

Vi har tagit fram en effektkalkylator där du lätt kan se vilka elprylar som skapar en effekttopp - och när på dygnet. Lägg in din ungefärliga förbrukning och en tydlig bild med en gång.

En effektiv energiguide

 • Effekt är ett mått på hur mycket elektrisk energi en elapparat förbrukar vid ett specifikt ögonblick (anges oftast i kilowatt, kW). 

 • Energi är ett mått som beskriver hur mycket effekt du använder under en viss tid (anges oftast i kilowatt-timmar, kWh). 

1 kWh beskriver att effekten 1 kW har använts under 1 timme. 

Sambandet mellan Effekt och Energi beskrivs med formeln:

Energi (E) = Effekt (P) x Tid (h)

Exempel: 

Så mycket energi använder du vid 12 minuters hårtorkning:

Hårfönens effekt: 2 200 Watt

Tid: 12 min = 0,2 timmar

Energi i kWh: 2,2 x 0,2 = 0,44 kWh

 

Med den nya prismodellen består ditt elnätspris av en fast och två rörliga delar. Den fasta avgiften har sänkts rejält, och genom de två rörliga har du stor möjlighet att själv påverka din elnätskostnad.

 • Elöverföringsavgiften bestäms av hur mycket el du gör av med. 

 • Effektavgiften baseras på medeltalet av de tre högsta effekttopparna varje månad fördelat på tre olika dygn. En effekttopp är den timme, eller de timmar, då du haft högst elanvändning.

Du kan alltså hålla nere dina elnätskostnader genom att minska din elförbrukning, förflytta en del av din elanvändning till tider med lägre efterfrågan och undvika att använda många elkrävande prylar på en gång. 

Genom den nya effektavgiften blir priserna också mer rättvisa – varje kund betalar för sitt faktiska utnyttjande av elnätets kapacitet. 

 

Hur blir jag effektsmart?

Nyckeln för att hålla nere effekttopparna är att sprida ut din elanvändning över dygnet. Den här guiden ger dig några enkla tips om hur du kan tänka.

Med baslast menar vi den effekt som de elprodukter som du har igång i hemmet stora delar av tiden förbrukar. Det gäller till exempel kyl och frys, eluppvärmning, lampor och elapparater i stand-by-läge.
 
Det här kan du göra:

 • Minimera användningen av prylar, exempelvis genom att inte ha för hög temperatur hemma, släcka lampor i rum du inte är i och att stänga av tv och andra elapparater helt, istället för att låta dem stå i stand-by-läge.

 

Flera av de elapparater hemmet som använder högst effekt, är sådana som du kan använda vid olika tidpunkter istället för samtidigt. Det kan kräva lite planering, men behöver inte vara svårt.
 
Det här kan du göra:

 • I din vardag kan du exempelvis tänka på att laga mat och dammsuga vid olika tidpunkter eller välja att inte tvätta samtidigt som du sätter igång bastun. 

 • Kika i listan nedan och fundera över vilka apparater just du brukar använda samtidigt, vilka som drar mest och hur du kan planera annorlunda för att minska dina effekttoppar. 

 • Genom att logga in på Mina Sidor får du en tydlig bild av hur mycket el du använder, och när du använder som mest. 

 

Planerar du att köpa elbil, eller har du redan en som du laddar hemma? Då kan din fordonsladdare vara den produkt som har absolut högst effekt i ditt hem. Under senare år har fordonsladdare med hög effekt introducerats på marknaden. Idag erbjuds laddare med så pass hög effekt som 22 kW. 

 
Det här kan du göra:

 • Välj rätt laddare. Innan du installerar en fordonsladdare: fundera över hur ditt behov ser ut. Måste du ladda din elbil fullt på en timme, eller räcker det vanligtvis att ladda den under en längre tidsperiod?

 • Se till att ladda under längre tid. Det bästa, både för vårt elnät och för din personliga kostnad, är att ladda din bil under en längre tidsperiod och då med lägre effekt. För att göra det kan du antingen köpa en laddare med låg effekt, en fordonsladdare med lastbalansering eller i din bil ställa in vilken maxeffekt bilen ska laddas med. 

 • Ladda vid rätt tidpunkt. För att minska din toppeffekt i bostaden, det vill säga under tiden du använder som mest el samtidigt är det bra om du planerar din elbilsladdning under en längre period och när du och din familj inte använder många andra elprodukter. För många är en sådan tidpunkt på natten, men det kan också variera för dig som eventuellt har en eluppvärmd villa som körs nattetid. På Mina sidor kan du följa dina effekttoppar och se hur just din effektförbrukning ser ut och vad som passar dig bäst. 

 

Läs mer om att ladda bilen effektsmart

Så mycket effekt använder hemelektroniken

Hur mycket effekt en elprodukt maximalt använder står oftast på den. Här har vi också listat ungefärlig effekt för olika vanliga prylar vi använder i våra hem. Vilka använder du, och vilka brukar du ha igång samtidigt? 

Produkt

Max effekt (kW)

Elbilsladdning, Normalladdare

22

Elbilsladdning, Normalladdare

11

Elbilsladdning, Normalladdare

3,7

Bastu

6

Varmluftsugn

3

Jacuzzi

3

Ugn

3

Torktumlare

2,5

Spis snabbplatta/stekplatta

2,5

Strykjärn

2,2

Torkskåp

2

Diskmaskin

2

Vattenkokare

2

Hårtork

2

Mikrovågsugn

1,5

Kaffemaskin

1,5

Tvättmaskin

1

Dammsugare

0,9

Det här får du för din elnätsavgift

De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden.
icon-closechevron-disc-rightmenu