GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Förnybar gas från växter.

Gasnätet - för stora och små behov.

Vill du bli kontaktad av oss?

Kontakta mig

För dig som redan är, eller önskar bli, ansluten till gasnätet erbjuder vi dig som företag två sorters gas; naturgas och biogas. Båda gastyperna är effektiva, trygga och leveranssäkra.

Nya gasnätspriser 1 oktober

Uppdaterat 5 september.

Från och med 1 oktober 2023 höjer vi gasnätspriset med 11,9%.

Varför höjs priserna? 

Det rådande omvärldsläget, med hög inflation och höga gaspriser, har lett till ökade kostnader för Göteborg Energi Gasnät vilket påverkar det pris vi har möjlighet att erbjuda till våra kunder. 

Hur mycket pengar innebär en prisökning på 11,9% för mig?

Har du mätbar gas så beror din kostnad för gasnätet till viss del på hur mycket gas du förbrukar. På Mina Sidor hittar du information om din förbrukning och kan själv räkna ut vad prisökningen innebär för just dig. Kontakta göra oss på Göteborg Energi så hjälper vi dig med dina frågor.

Har du spisgas så innebär prisökningen en ökad kostnad på 12,17 kr per månad i snitt för din gasnätsanslutning. Beloppet på fakturan beräknas per dygn så avgiften på fakturan är något lägre under månader med 30 dagar än under månader med 31 dagar. 

Varför är prisökningen högre än tidigare år?

Den största bidragande faktorn till nivån på årets prisökning av gasnätspriserna är de ökade kapacitetsbokningsavgifter som aviserats av stamnätsoperatören Swedegas. Swedegas äger gasnätet i Sydvästsverige och de transporterar den naturgas och

biogas som vi distribuerar till våra kunder. Andra bidragande orsaker till årets prisökningsnivå är ökade gasnätets ökade kostnader för förlustgas drivet av ökade gaspriser, samt ökade underhållskostnader drivet av den höga inflationen. 

Gaspriserna har gått ner igen, ändå höjer ni avgifterna?

Även då gaspriserna gått ner igen sedan extremåret 2022 så ligger de fortsatt kvar på historiskt höga priser vilket tidigare prisjusteringar inte tagit hänsyn till. Enligt de prognoser Göteborg Energi har tillgång till så förväntas gaspriset under en längre tid ligga på högre nivåer än vad vi sett historiskt. Inflationen och ökade bokningskostnader mot stamnätsoperatören bidrar även de till nivån på årets prisjustering. 

Kommer ni öka lika mycket nästa år?

Årets prisökning är historiskt mycket hög och är driven av ett exceptionellt omvärldsläge. Vi hoppas att så snart som möjligt kunna återgå till mer förutsägbara prisjusteringar av gasnätsavgifterna.

Jag vill ha denna typ av kommunikation digitalt

Logga in på Mina Sidor. Där ser du vilka kontaktuppgifter du valt att dela med oss.  

Var finns gasnätet idag?

Detta är en ungefärlig bild av vårt gasnät. Kontakta oss gärna om du vill ansluta dig.

Bilden visar gasnätets utsträckning i Göteborg.

Hållbarhet i topp för Clarion Hotel Post

Poolen hålls varm, kylen kall och köket i full rulle med biogas, fjärrvärme och -kyla.

Fem nät - en partner

Det säger sig själv egentligen. Att ha en partner till alla dina energi- och kommunikationsnät gör det enklare och mer kostnadseffektivt. En av våra rådgivare kan kontakta dig inom 3 arbetsdagar för att se över dina behov och hur vi bästa tillgodose dessa. Allt du behöver göra är att fylla i dina uppgifter via länken nedan.

Säljare

Vill du kontakta oss direkt?

Vill du ansluta dig till gasnätet?

Frågor & svar om gas

Kontakta någon av våra säljare som hjälper de dig.

Våra säljare

Gas är en energikälla som är effektiv, leveranssäker, miljöklok och enkel att hantera. Den är även lättreglerad och har hög verkningsgrad, vilket göra att den passar både för industrier och privathushåll, där flexibilitet och snabb effekt är viktigt. Gas avger ingen aska eller sot vid förbränning och levereras till fastigheten i samma takt som den förbrukas.

Nej, du kan inte förhandla om priset för ditt gasnätavtal. Rör avtalet naturgas kan du däremot kan du sänka dina kostnader genom att minska din förbrukning. Är det spisgas du har ett avtal för så är det en fast summa som är samma för alla, oavsett förbrukning.

icon-closechevron-disc-rightmenu