GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Priser och avtal

Här hittar du aktuella priser för transport av naturgas i vårt gasnät.

Samtliga priser gäller från och med 1 oktober 2023 och är angivna exklusive moms och myndighetsavgifter. Myndighetsavgiften är för närvarande 0,1 öre/kWh, enligt naturgasförordningen (2008:1330).

Gasåret sträcker sig från 1 oktober till 30 september.

Prisklass Effekt kW Fast pris kr/år Effektpris kr/kW och år Energipris öre/kWh
B1 0 - 49 2 921 0 24,79
B2 50 - 99 4 971 0 23,35
B3 100 - 199 6 691 179 11,60
B4 200 - 999 15 453 175 10,34
C1 1 000 - 1 499 59 491 168 9,12
C2 1 500 - 4 999 149 617 167 6,84
C3 5 000 - 14 999 344 909 163 4,91
C4 15 000 - 49 999 621 600 158 2,57
D1 50 000 - 199 999 610 088 156 1,76
Ladda ned prislistan med tillhörande villkor

Vår säljare

Om du vill justera din avtalade effekt eller har andra frågor, tveka inte att kontakta mig!
icon-closechevron-disc-rightmenu