GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Håll dig uppdaterad om hur energimarknaden rör sig och ta del av både aktuellt och historiskt rörligt elpris.
 

Aktuellt timpris

Prisprognos rörligt elpris

Fyra olika elområden

Sverige är indelat i fyra elområden, vilket elområde ditt företag tillhör styrs av var i Sverige ni är placerade:

  • Elområde 1: Norra Sverige som bland annat täcker in orterna Skellefteå och Piteå

  • Elområde 2: Ett område som bland annat täcker in orterna Umeå och Sundsvall

  • Elområde 3: Ett område som bland annat täcker in orterna Gävle, Stockholm, Göteborg, Varberg 

  • Elområde 4: Ett område som bland annat täcker in orterna Falkenberg och Malmö 

För detaljerad karta över elområdena: Här kan du se vilket elområde ni tillhör (extern länk)

Elpriset april 2024

Spotpriset fortsätter att falla och april blev den månaden med lägst pris hittills i år, det har däremot varierat kraftigt mellan dagarna under månaden.

Systempriset landade på 48,67 Euro/MWh vilket är cirka 8 euro lägre än vad det var för mars månad. SE3 och SE4 hade 48,5 euro/MWh respektive 53,79 Euro/MWh. Skillnaden mellan dagar var däremot hög under april av olika anledningar: störst var skillnaden i SE4 som en av dagarna hade ett snittpris på 99,86 euro/MWh och som lägst -5,55 euro/MWh. En av anledningarna till att variationen varit så stor är temperaturen. Som högst noterades medeltemperaturen kring 10 grader en av dagarna under april månad och som lägst var det nere på -2 grader. Samtidigt blåste det endast 72% av normal under månaden vilket påverkade priset framför allt dem dagarna det var kyligt och vindfattigt. 

Kärnkraften har påbörjat sin årliga revison och april kopplades flera kärnkraftverk bort, vilket också påverkade volatiliteten i spotten. När vi gick in i april var Olkiluoto 3 redan ur drift och hölls sig ur drift under hela månaden. Även Forsmark 2, Oskarshamn 3 och Olkiluoto 2 har under april månad kopplat ifrån för revison och i slutet av månaden var tillgängligheten på kärnkraft 6200 MW mot totalt som är 11280 MW i Norden.

Ser vi till hydrologiska balansen har den svängt rejält under månade som gått, i början av april indikerade prognoserna en normal hydrologiska balans, dock blev inte utfallet sådant. Som bäst var utfallet -4,7 TWh under månaden och i slutet av april var utfallet -11 TWh.  På terminsmarknaden låg frontkvartalet Q3-24 på 25 euro/MWh när vi klev in i april och har till följd av förändring den hydrologiska balansen stigit upp 35 euro/MWh, en ökning med 40%. Priserna längre ut på kurvan styrs mer av bränslemarknaden där framför allt utsläppsrätterna stigit och drivit upp priset på gas. YR-25 har ökat från 37 euro/MWH till 43 euro/MWh, ökning med 16%.

Malin Flysjö.

2024 kan bli ett år med stabilare elpriser

2023 var ett år då elmarknaden pustade ut efter de historiska prisrekorden. Nu finns det mycket som pekar på att 2024 kan bli ett ännu lugnare år för elkunderna.

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och Svenska kraftnätsavgifter. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för respektive elområde och månad.

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. I förlängningen ska det leda till en bättre miljö. Sveriges elproduktion från förnybara energikällor ökade med 16 TWh mellan 2002 och 2013 tack vare elcertifikatsystemet.

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Den myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd.

 

 

Kvotpliktens andel av elförbrukningen genom åren. Diagram som visar hur många procent av konsumentens elförbrukning som det ska finnas elcertifikat för.

icon-closechevron-disc-rightmenu