GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Håll dig uppdaterad om hur energimarknaden rör sig och ta del av både aktuellt och historiskt rörligt elpris.
 

Aktuellt timpris

Prisprognos rörligt elpris

Fyra olika elområden

Sverige är indelat i fyra elområden, vilket elområde ditt företag tillhör styrs av var i Sverige ni är placerade:

  • Elområde 1: Norra Sverige som bland annat täcker in orterna Skellefteå och Piteå

  • Elområde 2: Ett område som bland annat täcker in orterna Umeå och Sundsvall

  • Elområde 3: Ett område som bland annat täcker in orterna Gävle, Stockholm, Göteborg, Varberg 

  • Elområde 4: Ett område som bland annat täcker in orterna Falkenberg och Malmö 

För detaljerad karta över elområdena: Här kan du se vilket elområde ni tillhör (extern länk)

Elpriset augusti 2023

Augusti månad fortsatte likt juli månad det vill säga i regnets tecken. När man inte trodde att sommarvädret kunde bli värre då kom stormen Hans. 

Konsekvenserna av stormen var en rejäl påfyllnad av vattenmagasinen. Den hydrologiska balansen gick från ett underskott om -20 TWh (under juni) till en prognos om + 10 TWh under augusti månad. En riktig rekordvändning! 

Den förbättrade hydrologiska balansen tillsammans med en relativt hög vindkraftsproduktion, samtidigt som efterfrågan var låg, fick spotpriserna att sjunka under sommaren. Den 8:e augusti sattes ett nytt nordiskt rekord då samtliga timmar under dygnet var negativa.  Totalt sett för augusti månad blev SE3 priset 37 öre/kWh och för SE4 49,5 öre/kWh medan i SE1 och SE2 blev priset 23,8 öre/kWh. 

För terminsmarknaden har vi av samma anledningar som ovan sett priserna falla, även om priserna under månaden stigit något från lägstanivån så är trenden nedåtriktad. På gasmarknaden har vi sett en ganska blandad prisbild med både upp- och nedgångar. Det som oroat marknaden har framför allt varit ett hot om strejk bland de australiensiska LNG-arbetarna; LNG-terminalerna står för ungefär 10% av det globala utbudet.  Dock nådde man under augusti månad målet om en fyllnad till 90 % i de europeiska gaslagren, i god tid före 1 november vilket var det uttalade datumet för måluppfyllnaden. 

Malin Flysjö.

Elmarknaden just nu - och i vinter

Inför hösten och vintern 2023 ser elmarknaden på många sätt lugnare ut än för ett år sedan. Vi frågade vår portföljförvaltare Oskar Hallberg om allt är frid och fröjd nu?

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och Svenska kraftnätsavgifter. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för respektive elområde och månad.

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. I förlängningen ska det leda till en bättre miljö. Sveriges elproduktion från förnybara energikällor ökade med 16 TWh mellan 2002 och 2013 tack vare elcertifikatsystemet.

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Den myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd.

 

 

Kvotpliktens andel av elförbrukningen genom åren. Diagram som visar hur många procent av konsumentens elförbrukning som det ska finnas elcertifikat för.

icon-closechevron-disc-rightmenu