GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Aktuellt elpris

Håll dig uppdaterad om hur energimarknaden rör sig och ta del av både aktuellt och historiskt rörligt elpris.
 

Aktuellt timpris

Prisprognos rörligt elpris

Fyra olika elområden

Sverige är indelat i fyra elområden, vilket elområde ditt företag tillhör styrs av var i Sverige ni är placerade:

  • Elområde 1: Norra Sverige som bland annat täcker in orterna Skellefteå och Piteå

  • Elområde 2: Ett område som bland annat täcker in orterna Umeå och Sundsvall

  • Elområde 3: Ett område som bland annat täcker in orterna Gävle, Stockholm, Göteborg, Varberg 

  • Elområde 4: Ett område som bland annat täcker in orterna Falkenberg och Malmö 

För detaljerad karta över elområdena: Här kan du se vilket elområde ni tillhör (extern länk)

Elpriset april 2023

April månad bjöd på en omväxlande väderlek. Tittar man på månaden som helhet hamnade temperaturen på strax under normal för årstiden. 

Vad gäller nederbörd har det däremot levererats kring normalmängd medan utfallet för vinden varit sämre än normalt. Under april månad hade vi endast cirka 50% av förväntad produktion för vindkraften. Positivt är att vi under månaden fått en förbättrad hydrologisk balans (vattentillgången i kraftsystemet). I slutet av april landade balansen på – 5 TWh. 

För kärnkraftens del har vi haft både bra och mindre bra incidenter under månaden som gått. Största nyheten måste vara att det kraftigt försenade finska verket Olkiluoto 3 (1570 MW) äntligen driftsattes, 14 år efter ursprungsplanen. I slutet av månaden föll två av Forsmarks verk ur drift på grund av ett spänningsfall i nätet (men ska i skrivande stund åter vara i full produktion). Vidare har revisionsperioden inletts och vi kommer successivt se verken ställas av för planerade underhåll. För närvarande är Oskarshamn 3 ur drift på grund av detta.  

Spotpriserna för april levererades något lägre mot mars månad för SE3, 68,7öre/kWh, och SE4, 73,9 öre/kWh medan SE1 och SE2 blev något högre än mars (både levererades på 66,5 öre/kWh). 

För terminsmarknaden har vi under månaden sett både stigande och fallande priser. Tittar man på kontrakten i närtid (månad, kvartal) har dessa haft en fallande prisbild medan kontrakten längre ut (år) haft en mer uppåtgående riktning. 

Gaspriserna har under månaden som gått haft en lugn utveckling, volatiliteten har minskat och vi ser mindre prisrörelser än vad vi tidigare haft. Priserna har kommit ner kraftigt sedan topparna vi hade under förra året även om vi historiskt sett fortsatt är på en relativt hög nivå. Lagernivån i Europa är fortsatt god och konsumtionen fallande. Dock kvarstår en nervositet och oro inför nästkommande vinter då vi kommer att vara än mer beroende av LNG-importer. 

Prishistorik för rörligt elpris

Här kan du se utvecklingen för rörligt elpris. Priserna är det volymvägda rörliga elpriset för de fyra olika elområdena per månad inklusive handelskostnader och Svenska kraftnätsavgifter. Här visar vi löpande prisutvecklingen de senaste 12 månaderna. 

Om du håller muspekaren över diagrammet får du exakta prisuppgifter för respektive elområde och månad.

Prishistorik för rörligt elpris (volymvägt månadsmedelpris)

Elcertifikat och kvotplikt

Elcertifikatet är till för att öka andelen el som produceras från förnybara energikällor. I förlängningen ska det leda till en bättre miljö. Sveriges elproduktion från förnybara energikällor ökade med 16 TWh mellan 2002 och 2013 tack vare elcertifikatsystemet.

De elproducenter som arbetar med förnybar elproduktion, så som vindkraft och vattenkraft, får ett elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Den myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av det som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag, varierar från år till år.

Genom kvotplikten skapas efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen leder det till att  producenterna investerar i förnybar elproduktion i större utsträckning. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. Elcertifikatsavgiften ingår i ditt elpris.

 

 

Kvotpliktens andel av elförbrukningen genom åren. Diagram som visar hur många procent av konsumentens elförbrukning som det ska finnas elcertifikat för.

icon-closechevron-disc-rightmenu