GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
driftsäkert och smidigt

Fjärrkylaavtal

Med ett fjärrkylaavtal hos oss har du 99,9 % driftsäkerhet och minimalt med underhåll jämfört med andra kylalternativ. 

Du väljer själv vilken typ av ägarskap du vill ha av fjärrkylautrustningen, i dag är det vanligaste att man väljer en FK 30-lösning. 

 • Låt oss på Göteborg Energi ta hela ansvaret (FK21)
 • Dela på ägandeskapet (FK22)
 • Äg utrustningen själv (FK30)

Ägandeform

FK21

FK22

FK30

Vem äger fjärrkylacentralen?

Göteborg Energi

Göteborg Energi

Kunden

Vem äger styr- och reglerutrustning?

Göteborg Energi

Kunden

Kunden

För vem passar avtalet?

För dig som vill att Göteborg Energi tar hand om allt.

För dig som vill kunna styra din egen fjärrkylacentral.

För dig som vill sköta allt.

Ingår tillsyn vart femte år?

Ja

Ja

Nej

Mina sidor

Ingår

Ingår

Ingår

Energirapporten

Ingår

Ingår

Ingår

Energidata från M-bus

Ingår

Ingår

Ingår

FK21

Låt oss på Göteborg Energi ta hela ansvaret. 

Med FK 21 äger Göteborg Energi fjärrkylacentralen och tillhörande styr- och reglerutrustning. Vi ansvarar för och underhåller anläggningen under hela dess livslängd.

Även om Göteborg Energi äger hela eller delar av fjärrkylacentralen behöver du utföra regelbunden tillsyn enligt våra tekniska bestämmelser och drift och underhållsinstruktion.

Då Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen tillkommer en underhållskostnad om 724 kr/månad för 2024 utöver ordinarie fjärrkylapris.

Här kan du se principlösningen för FK21. 

Fjärrkylaavtal FK21

 • Bekvämt, vi sköter anläggningen och energioptimeringen
 • Dygnet-runt-service kostnadsfritt
 • Tryggt, inga oväntade kostnader

Ring oss på

031-62 62 62

Ange telefonnummer

Bli uppringd

Vi ringer gärna upp dig. Välj tid som passar dig bäst.

Denna tid är tyvärr inte längre tillgänglig
Vi har redan ett inbokat samtal till detta nummer
Det finns just nu inga tillgängliga tider.

Tack

Vi ringer dig så snart som möjligt.

Tack

Vi ringer upp dig på den önskade tiden.

Chatta med oss

Ledig handläggare nu

Chatta med oss

Ingen ledig handläggare just nu

FK22

För dig som vill ansluta dig på vårt fjärrkylanät och som har egen styr - och reglerutrustning. 

För dig som föredrar att Göteborg Energi ansvarar för fjärrkylacentralen men ställer särskilda krav på anläggningens styrning erbjuder vi FK22. Till skillnad från FK21 ansvarar du då själv för fjärrkylacentralens styr-och reglersystem, vilket kan passa dig som har ett överordnat styrsystem eller i större utsträckning vill övervaka och styra din fjärrkylacentral.

Vi tar hand om fjärrkylacentralen och underhåll, men ni behöver underhålla ert kylsystem till och från anläggningen och utföra regelbunden tillsyn enligt våra tekniska bestämmelser och drift och underhållsinstruktion.

Då Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen tillkommer en underhållskostnad om 724 kr/månad för 2024 utöver ordinarie fjärrkylapris.

Här kan du se principlösningen för FK22.

Fjärrkylaavtal FK22

 • Möjliggör aktiv energioptimering av fastigheten
 • Dygnet-runt-service
 • Uppstart och utbildning i analysverktyg

Ring oss på

031-62 62 62

Ange telefonnummer

Bli uppringd

Vi ringer gärna upp dig. Välj tid som passar dig bäst.

Denna tid är tyvärr inte längre tillgänglig
Vi har redan ett inbokat samtal till detta nummer
Det finns just nu inga tillgängliga tider.

Tack

Vi ringer dig så snart som möjligt.

Tack

Vi ringer upp dig på den önskade tiden.

Chatta med oss

Ledig handläggare nu

Chatta med oss

Ingen ledig handläggare just nu

FK30

För dig som vill ansluta dig till på vårt fjärrkylanät, som har egen fjärrkylaanläggning och styr - och reglerutrustning.  

Om du föredrar att själv ha full kontroll över fastighetens kylsystem erbjuder vi FK30 där du själv äger och ansvarar för fjärrkylacentralens alla delar.

Här kan du se principlösningen för FK30.

Fjärrkylaavtal FK30

 • Anslutning till fjärrkylanätet
 • Äger din anläggning
 • Eget ansvar

Ring oss på

031-62 62 62

Ange telefonnummer

Bli uppringd

Vi ringer gärna upp dig. Välj tid som passar dig bäst.

Denna tid är tyvärr inte längre tillgänglig
Vi har redan ett inbokat samtal till detta nummer
Det finns just nu inga tillgängliga tider.

Tack

Vi ringer dig så snart som möjligt.

Tack

Vi ringer upp dig på den önskade tiden.

Chatta med oss

Ledig handläggare nu

Chatta med oss

Ingen ledig handläggare just nu

Fjärrkylapris

Här hittar du aktuella priser för fjärrkyla.

Våra säljare

Tillsammans hittar vi, utifrån era behov och önskemål, rätt lösning för er.
icon-closechevron-disc-rightmenu