GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Anvisat elavtal

Om ditt företag ansluter sig till elnätet utan att aktivt välja ett elhandelsavtal får ni automatiskt ett anvisat elavtal (även kallat anvisningsel eller anvisat elpris). Det anvisade avtalet gäller tillsvidare med 14 dagars uppsägningstid. 

När ni gör en elnätsinstallation eller flyttar utan att skaffa ett elhandelsavtal blir ni tilldelade ett anvisat elavtal. Oftast lönar det sig att välja ett annat avtal eftersom det anvisade priset ofta är högre än våra andra avtalspriser.
 
Den rörliga delen av anvisningspriset följer utvecklingen på elmarknaden och ändras varje månad. I priset ingår myndighetsbaserade kostnader för balanskraft, avgifter till Svenska kraftnät, kostnad för elcertifikat och andra pålagor samt ett påslag om 20 öre/kWh. 

Fast avgift är 432 kr/år. På fakturan får ni i efterhand information om priset för respektive månad.

Alla priser är exklusive moms.

Ert val av elhandelsbolag kan påverka både er elkostnad och miljöpåverkan. Precis som ni kan välja ett elhandelsbolag som bidrar till samhällsnyttan. Hos oss får ni råd om elavtal, energirådgivning och information om elmarknaden.

Anvisat pris - rörlig del
Baseras på medelpriset för april 72,03 öre/kWh

Läs mer om hur den svenska elmarknaden fungerar på våra privatsidor. Där har vi samlat matnyttig information om vart vi köper vår el, historik över elcertifikatens utveckling och hur kvotplikten förändrats.

icon-closechevron-disc-rightmenu