GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Anvisat elpris företag

Du väljer själv vilket elhandelsbolag som du köper elen av. Det finns ett hundratal olika aktörer på elmarknaden och vi är en av dem. 

Ditt val av elhandelsbolag kan påverka både din elkostnad och miljöpåverkan. Precis som du kan välja ett elhandelsbolag som bidrar till samhällsnyttan. Hos oss får du råd om elavtal, energirådgivning och information om elmarknaden.

Anvisat pris

Om du inte själv gör något aktivt val av elavtal får du ett så kallat anvisat pris. Det anvisade priset gäller tillsvidare och du har 14 dagars uppsägningstid. Det lönar sig nästan alltid att välja ett annat avtal eftersom det anvisade priset ofta är högre än våra andra avtalspriser.

Från den 1 februari 2019 har vi en ny prismodell för anvisat pris. Den rörliga delen av anvisningspriset följer utvecklingen på elmarknaden och ändras varje månad. I priset ingår myndighetsbaserade kostnader för balanskraft, avgifter till Svenska kraftnät, kostnad för elcertifikat och andra pålagor samt ett påslag om 10 öre/kWh. Fast avgift är 432 kr/år. På fakturan får ni i efterhand information om priset för respektive månad.

Ni har, enligt allmänna avtalsvillkor, rätt att säga upp avtalet med anledning av den ändrade prismodellen. Alla priser är exklusive moms.

Anvisat pris - rörlig del
Baseras på medelpriset för oktober 50,53 öre/kWh

Läs mer om hur den svenska elmarknaden fungerar på våra privatsidor. Där har vi samlat matnyttig information om vart vi köper vår el, historik över elcertifikatens utveckling och hur kvotplikten förändrats.

icon-closechevron-disc-rightmenu