GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ett högspänningstorn.
För dig som är elnätskund

Effekthandel Väst

Elbehovet växer kraftigt i Göteborg. Som flexibilitetsleverantör på Effekthandel Väst får ditt företag en ny inkomstkälla, samtidigt som ni aktivt gör en samhällsviktig insats genom att avlasta elnätet och förebygga risken för effektbrist. Behovet är stort och förväntas fortsätta växa även på lång sikt.

Handel på marknaden

Effekthandel Väst är en lokal flexibilitetsmarknad på NODES marknadsplats.  Förutsättningarna för att ditt företag ska kunna bli en flexibiltetsresurs på Effekthandel Väst är:

  • Ni har flexibilitetsresurser inom Göteborg Energis elnätsområde.

  • En elanvändare behöver kunna avstå eller minska sin elförbrukning med minst 0,05 MW enskilt eller aggregerat, medan en elproducent behöver kunna starta elproduktion med minst 0,05 MW.

  • Flexibilitet (effekt i MW) handlas per timma. 

  • Alla flexleverantörer behöver bli godkända innan de kan delta på Effekthandel Väst

Här hittar du ytterligare information om regler som gäller för att delta på marknaden. 

Här hittar du statistik från tidigare handelssäsonger

Kontakta oss om du är intresserad så pratar vi mer!

Flextjänster på Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad 

Kunder som vill tillgängliggöra flexibilitet har även möjlighet att sälja vidare sin flexibilitet till en av Svenska kraftnäts marknader för balansering. Vi erbjuder våra elhandelskunder möjlighet att sälja flexibilitet mot Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad.

Produkter på Effekthandel Väst

Oavsett om du har batterier, elbilsladdare, är en industri eller större fastighetsägare kan du bli flexleverantör. Det finns flera produkter så att du kan hitta lösningen som passar just ert företag.

Med flexibilitet skapar vi balans

En snabblektion i flexibilitet

Effekthandel Väst – en lokal marknad för effektflexibilitet

Energimarknaden ställer om och förutsättningarna för kraftsystemet i Västsverige förändras. Snabbt.

Elbehovet i Göteborg växer kraftigt. Till 2035 ska motsvarande ett nytt Malmö flytta in. Samtidigt som varje enskilt företag ställer om för att klara utmanande klimatmål. En ökad elektrifiering i kombination med mer förnybar elproduktion ställer högre krav på tillgänglig eleffekt. En av lösningarna stavas flexibilitet – där ditt företag är en viktig pusselbit och kan bidra till en hållbar energiomställning lokalt. 

Tillsammans frigör vi kapacitet

I Göteborg finns Effekthandel Väst. En lokal flexibilitetsmarknad ger oss möjlighet att tillsammans med våra kunder frigöra kapacitet vid behov i det lokala elnätet. På marknadsplatsen kommer vi som elnätsbolag köpa effektflexibilitet av elnätskunder för att tillsammans skapa ett mer flexibelt elnät och undvika effekttoppar.

Konkret innebär effekthandeln att kunder tillfälligt drar ner sin elanvändning alternativt höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet. Du som elnätskund kan erbjuda flexibilitet, vilket öppnar upp nya intäkter för ditt företag.

Ett smartare elnät

Tillsammans skapar vi ett smartare och flexibelt elnät och ditt företag blir en viktig del i energiomställningen som möjliggör fortsatt utveckling av Göteborg. Lokala marknader för flexibilitet bidrar också till att öka leveranssäkerheten i dag och i morgon.

Vill du veta mer om Effekthandel Väst? Tveka inte att kontakta oss så pratar vi mer!

Elmast med blå himmel bakom.

Maxtak på elförbrukningen avlastade elnätet under vintern

Genom att sätta ett tak på sin elförbrukning mellan vissa bestämda klockslag när belastningen är hög kan effekttoppar i elnätet dämpas. Därför har produkten ”max usage” testats på Effekthandel Väst under vintern. Upplägget har testats för elbilsladdning och industrier och har gett goda resultat i både Göteborg och Mölndal.

Vi valde Effekthandel Väst

Laddstolpe för elbil.

BatteryLoop växlar upp i flexibilitet

BatteryLoop är en snabbt växande start-up som erbjuder en cirkulär energilagringslösning av återanvända elfordonsbatterier med tillhörande tjänsteplattform. Nu har de anslutit företaget till Effekthandel Väst där de bidrar med elnätsnytta genom att kapa effekttoppar som samtidigt avlastar Göteborgs elnät.
Modern glasbyggnad med guld färger.

Akademiska Hus först ut på Effekthandel Väst

- Effektfrågan blir allt viktigare ur såväl ett ekonomiskt som klimatmässigt perspektiv. Vi ser Effekthandel Väst som en start och är angelägna om att vara med och utveckla området runt effektstyrning och flexibilitetstjänster, säger Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.
Från webinar, på en väg.

Se vårt webinar om kapacitet och flexibilitet

I det här webinaret - som du kan se i efterhand - får du veta mer om Göteborgs kapacitetsutmaning och om hur du kan vara en del av lösningen genom att handla med flexibilitet.

Vanliga frågor om Effekthandel Väst

En handelsplats där elnätsbolag och elnätskunder jobbar tillsammans för att skapa en balans i det gemensamma elnätet. Göteborg Energi Elnät köper effektflexibilitet av anslutna elnätskunder. 

Den kund som har flexibilitet och vill sälja det till elnätsbolaget blir en flexleverantör. Som elnätskund kan du bli flexleverantör och sälja plats i elnätet när du inte har behov av den. Du tjänar alltså pengar på din kapacitet samtidigt som du hjälper till att säkerställa elnätsdriften inom ditt elnätsområde.

Företag eller elproducenter kan bli flexleverantörer. Det innebär att du erbjuder Göteborg Energi Elnät att köpa din effektkapacitet för att skapa bättre balans i elnätet när det behövs. För elanvändaren handlar det om att avstå eller minska elförbrukningen och för elproducenten att starta elproduktion. 

Som privatkund kan du delta på marknaden via en aggregator. En aggregator är en marknadsaktör som kombinerar ett flertal kunders elanvändning eller elproduktion för försäljning, köp eller auktionering på organiserade energimarknader. 

Man säljer sin förmåga att vissa kritiska timmar antingen begränsa sin konsumtion av el eller att öka sin produktion av el.

Genom att erbjuda flexibilitet ökar man chansen till egna nya intäkter och bidrar dessutom till att vi kan använda elnätet ännu mer effektivt i stället för att vänta på att elnätet ska byggas ut.

Att ert företag har resurser att sänka er elförbrukning eller höja er produktion med minst 0,05 MW under vissa kritiska timmar. 

Handeln av flexibilitet sker på en digital marknadsplats som opereras av NODES där både flexleverantör och elnätsbolag kan lägga ut och förhandla om bud.

När ett bud antagits mellan två parter ska flexleverantören leverera flex enligt överenskommelsen. För att säkerställa att flex har levererats enligt budets detaljer jämförs faktiska mätdata för timmen ifråga mot en baseline (ett referensvärde för förväntad förbrukning eller produktion). Om avräkningen stämmer betalar elnätsbolaget ut ersättning.  

På marknadsplatsen publicerar både köpare (Göteborg Energi Nät) och säljare/flexleverantör (kund) de bud man har i form av volym, vilken/vilka timmar och pris.  Förhandlingen sker i form av budgivning där köpare och säljare kan justera sitt eller sina bud. Om bud matchas sker ett avrop. 

Det görs i efterhand efter varje avropstimme när mätdata jämförs med ett referensvärde (baseline) för förväntad förbrukning eller produktion. 

Det finns tre produkter som används på marknaden: ShortFlex, LongFlex och Max Usage. 

ShortFlex är bud som läggs upp kontinuerligt på marknaden. Alla som deltar på Effekthandel Väst kan delta med bud på ShortFlexmarknaden. Om du blir avropad får du betalt i form av ett aktiveringspris för levererad flex.

LongFlex är ett tillgänghetsavtal mellan en flexleverantör och Göteborg Energi Nät där leverantören binder upp sig att kunna bidra med en viss volym av flex till ett förbestämt pris under en längre period. Du får en tillgänghetsersättning för att ha bud på marknaden de överenskomma tidpunkterna och får dessutom en aktiveringsersättning om du blir avropad.

Max Usage är kontraktsbaserat och innebär att kunden sänke sittt effektuttag till en bestämd nivå under specifika timmar och får löpande ersättning.

Självklart! så berättar vi mer. 

så pratar vi mer. 

Droppar som skapar cirklar i vattnet.

Flexibilitet – en del av energiomställningen

Energimarknaden är under omställning och förutsättningarna för elsystemet förändras. En ökad elektrifiering i kombination med mer förnybar elproduktion ställer högre krav på att säkerställa balans mellan elproduktion och elkonsumtion.

Kontakta oss

Vill du veta mer om Effekthandel Väst? Tveka inte att kontakta oss så pratar vi mer!
icon-closechevron-disc-rightmenu