GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En av Göteborg Energis medarbetare diskuterar gasnätets möjligheter med en kund i industrimiljö.

Gasnät till industri och fastigheter

Dags att ansluta till gasnätet? 

För företag inom industri- och fastighetssektorn är det ett smart drag att teckna ett gasnätsavtal för att effektivisera energiprocessen, förbättra arbetsmiljön och ansluta till en driftssäker energikälla. 

Genom att välja naturgas eller biogas, som båda är metanbaserade och högeffektiva bränslen, kan företag minska sina koldioxidutsläpp och bidra till en renare miljö. 

Detta är inte bara bra för planeten utan också för företagets ekonomi, eftersom renare energikällor ofta är mer kostnadseffektiva i längden. Dessutom, med ett växande intresse för förnybara energikällor som biogas, är det en fördel att vara ansluten till gasnätet där tillgången till dessa alternativ blir allt större. Det är en investering i både hållbarhet och framtida besparingar.

Svartinfra - en strålande investering

Med svartinfra ansluten till gasnätet får du en effektiv och energisnål uppvärmning i din industrilokal, logistikhall eller verkstad. Svartinfra kan installeras i befintliga såväl som nyproducerade fastigheter.

Vår säljare

Kontakta gärna mig för att prata gasnätanslutning och gasdrivna produkter.
icon-closechevron-disc-rightmenu