GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
rådgivning

Rådfråga våra specialister

Har du och ditt företag eller förening tekniska problem inom värme, kyla, ventilation eller höga drift- och energikostnader som du vill ha hjälp med? Då kan du kontakta oss så hjälper våra specialister dig.

Det kan handla om allt från att du har problem med värmen, ljud från en ventilationsanläggning till att dina energikostnader är höga. Vi kan hjälpa dig påverka de olika priskomponenterna som effektuttag, energianvändning och returtemperatur. Du kanske vill upprusta era värmesystem, pumpar, radiatorventiler och ventilationsaggregat. Eller kanske modernisera er styr- och övervakningsutrustning, och ha råd i samband med övriga investeringar för att optimera och förbättra de tekniska installationerna .

Ring oss så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för ert företag eller förening!

Våra övriga Energitjänster

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus