GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Mätarutgång (M-bus)

Din befintliga debiteringsmätare kan kompletteras med en teknisk utgång, en så kallad M-bus, för att du ska få information om energi, effekt, flöde med mera i realtid och ansluta till egna styrsystem för effekt- och energioptimering.

Med en M-bus utgång kan du ansluta och sedan styra och övervaka dina egna styrsystem för värme, ventilation och kyla och på så sätt optimera komfort såväl som effekt- och energianvändning. 

OBSERVERA att M-busutgången inte är kompatibel med de nya elmätare som kommer att installeras från 2022 och framåt. Här kan du läsa mer om de nya smarta elmätarna. 

M-Bus eller Meter-Bus är en europeisk standard för fjärravläsning av vatten- och gasmätare. M-Bus är även användbart för andra typer av förbrukningsmätare, som undermätare för värme-, varm- och kallvattenmätare. 

Vad ingår i M-bus?

Två stycken parallella M-busutgångar ingår alltid vid nyinstallation och reinvesteringar av nya debiteringsmätare. En för Göteborg Energi för att läsa in förbrukningar med mera, och som underlag för debitering av energianvändning i fastigheten samt en utgång för kunden att använda i egna system.

Vad kostar M-bus?

För att kunna offerera ett fast pris behöver vi veta sådant som storlek på fastigheter, antal byggnader och installationstäthet. 

Hur beställer jag M-bus?

Kontakta oss för att få ett kostnadsförslag.

icon-closechevron-disc-rightmenu