GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Mätarutgång (M-bus)

Din befintliga debiteringsmätare kan kompletteras med en teknisk utgång, en så kallad M-bus, för att du via fjärravläsning ska få information om energi, effekt med mera i realtid.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus