GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Daimtårtor blir till på produktionslinan i Almondys bageri i Torslanda.

Lokal flexmarknad – ett sätt att möta kapacitetsutmaningen

Publicerat oktober 2023.

Effekthandel Väst är den lokala flexmarknaden för företag och andra aktörer som kan och vill justera sin elförbrukning. Belöningen är ökade egna intäkter och chansen att hjälpa till att få bukt med kapacitetsutmaningen – bristen på effekt i nätet. Therese Caesar på Göteborg Energi var med och startade Effekthandel Väst. 

 

Berätta – vad är Effekthandel Väst och vad innebär en lokal flexmarknad?
 

– Effekthandel Väst har funnits sedan januari 2022. Syftet är att med hjälp av våra kunder frigöra utrymme i elnätet – ett elnät som i takt med att efterfrågan på el ökar blir alltmer belastat. De effekttoppar som främst behöver kapas uppstår idag under vinterhalvåret. Kunderna som ansluter sig drar tillfälligt ner sin elanvändning eller höjer sin produktion av el under vissa timmar av dygnet, när nätet är mer belastat, och säljer effekten till nätbolaget.

Det låter som en form av börshandel. Budar man in på själva flexmarknaden?

– Ja, precis. Exempelvis styr en kund ner sitt effektuttag under 1–2 timmar vid ett givet tillfälle, för att frigöra effekt. Den effekten läggs ut till försäljning på en flexmarknad, Effekthandel Väst. Vi kan sedan anta ett eller flera bud som finns på marknaden och företagen som avropas får betalt.

Hur funkar det rent konkret om man som företag vill delta och sälja sin överskottsel?

– Först och främst behöver man tillhöra Göteborg Energis elnätsområde och ha förmågan att vara flexibel med konsumtion eller produktion av el. Sen måste flexresursen omfatta minst 50 kWh, antingen enskilt eller genom flera små resurser som aggregeras ihop, samt kunna levereras under minst en timme.

Therese Caesar, Ansvarig Flexibilitet på Göteborg Energi elnät.

Vad kan det handla om för resurser som man reglerar och sedan erbjuder på flexmarknaden?

– Det kan vara batterier, värmepumpar eller en kyl/frys, till exempel. Olika kunder bidrar med olika typer av flexibilitet. När man börjar analysera läget ser man att det finns flexibilitet i nästan alla verksamheter. Vi vill prata med alla som tycker det låter intressant! Eftersom vi har gränsen på 50 kWh är det företagskunder som är den primära målgruppen. Mindre företag eller hushåll kan delta med flex indirekt via en aggregator som samlar ihop flex från flera små resurser.

Varför ska man delta på en flexmarknad?

– Genom att erbjuda flexibilitet ökar man chansen till egna nya intäkter och bidrar dessutom till att vi kan använda elnätet ännu mer effektivt i stället för att vänta på att elnätet ska byggas ut.

Varför behövs en flexmarknad över huvud taget?

– Det som driver ett ökat effektbehov är den omställning som sker i samhället just nu. Företag ställer om till elektrifierad verksamhet, och det ökar effektbehovet. Fenomenet brukar vi kalla kapacitetsutmaningen, och det finns mer eller mindre i hela Sverige. För att möta behovet måste vi jobba mer effektivt med den infrastruktur som finns och hitta nya sätt att samarbeta och nya typer av lösningar. Det här är ett sätt. 

Exempel företag som anslutit sig till Effekthandel Väst:

  • ICA Maxi

  • Dagab

  • Akademiska Hus

  • BatteryLoop

 

Vill du veta mer om flexibilitet och Effekthandel Väst?

icon-closechevron-disc-rightmenu