GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Gas

Har du biogas?

Ett pålitligt och effektivt alternativ för en hållbar framtid.

Vill du bli kontaktad av oss?

Kontakta mig

Gas - en smart energilösning för framtiden

Gas är ett mångsidigt, effektivt och pålitligt energislag lämpligt för många olika områden, bland annat industriprocesser och uppvärmning. Gasens egenskaper gör att den kan ersätta eller komplettera i stort sett samtliga fasta och flytande bränslen i olika sammanhang. Gas är ett rent bränsle som inte ger upphov till föroreningar i form av sot eller stoft. 

Några av gasens klara fördelar

  • Hög verkningsgrad som ger effektiv energianvändning

  • Enkel att hantera och reglera

  • Hög leverans- och driftsäkerhet

  • Levereras i den takt som den förbrukas vilket eliminerar behov av lagring

  • En övergång från olja till gas innebär kraftigt minskad miljöpåverkan

Det absolut miljövänligaste gasalternativet är biogas.

Gas - ett tryggt val!

 

 

Biogas rimmar bra med vår miljöpolicy

Jacob Berg, Clarion Hotel Post

Så enkelt blir du kund

Tidig varning gäller tills vidare

Energimyndigheten har utlyst tidig varning för det västsvenska naturgasnätet

Energimyndigheten fattade tisdag 21 juni 2022 beslut om att utlysa tidig varning för naturgasnätet i Syd- och Västsverige. Se mer information hos Energimyndigheten. Den tidiga varningen gäller tills vidare.

Tidig varning är något som utfärdas när det finns information om att en händelse sannolikt kommer att resultera i en avsevärd försämring av försörjningssituationen och därmed kan riskera att nästa krisnivå kan komma att aktiveras.

För Göteborg Energi och för våra gaskunder innebär en tidig varning ingen påverkan vad gäller våra leveranser.

Vi följer utvecklingen noggrant och gör vårt bästa för att det inte ska uppstå störningar i våra gasleveranser.

50. FOSSILFRITT FÖR SKARVIKHAMNENS VÄRMECENTRAL

#hållbaraihop

Klimatet förändras. Det måste vi också göra.

Följ vårt arbete för en mer hållbar stad och delta i diskussionen.

Vanliga frågor om gas

Om du misstänker en gasläcka behöver du ringa till 112 omedelbart.

Kontakta någon av våra säljare som hjälper de dig.

Våra säljare

Gas är en energikälla som är effektiv, leveranssäker, miljöklok och enkel att hantera. Den är även lättreglerad och har hög verkningsgrad, vilket göra att den passar både för industrier och privathushåll, där flexibilitet och snabb effekt är viktigt. Gas avger ingen aska eller sot vid förbränning och levereras till fastigheten i samma takt som den förbrukas.

Våra säljare

Hos oss får du alltid en personlig säljare som hjälper dig med allt du behöver. Tillsammans hittar vi, utifrån era behov och önskemål, rätt lösning för dig.

Information med anledning av kriget i Ukraina

Hur påverkas Göteborg Energi och våra leveranser av den uppkomna situationen?

icon-closechevron-disc-rightmenu