GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Hållbarhet i topp för Clarion Hotel Post

Clarion Hotel Post har tydliga miljömål. Biogas, fjärrvärme och fjärrkyla från Göteborg Energi är viktiga pusselbitar för att minska klimatpåverkan.

Clarion Hotel Post är inhyst i gamla och delvis byggnadsminnesskyddade lokaler, men energilösningarna är moderna och miljöeffektiva. För att minska verksamhetens klimatpåverkan använder man fjärrvärme (som värmer upp allt från pool till radiatorer), fjärrkyla (som driver den centrala kylanläggningen för frys och kyl samt förser hotellrummen med komfortkyla) samt biogas (som driver fläkt- och köksutrustningen).

– Biogas rimmar bra med vår miljöpolicy, säger Jacob Berg, Property Manager på hotellet. Dessutom finns skattelättnader som gör att kostanden blir ungefär densamma som för naturgas. Det finns med andra ord ingen anledning att inte välja biogas.

"Biogas rimmar bra med vår miljöpolicy"

Resan mot att bli klimatneutral

Clarion Hotel Post ligger vid Drottningtorget i Göteborg, alldeles intill Centralstationen, och är alltså inhyst i en anrik fastighet. Byggnaden stod klar 1925 och fungerade som postterminal och kontor fram till mitten av nittiotalet. Sedan 2012 fungerar den som modernt designhotell, sedan insidan omformats och de ursprungliga sex våningarna utökats med tretton plan. 

Fler än tvåhundratusen gäster övernattar varje år på Clarion Hotel Post och här anordnas även nyårsfester och andra evenemang. Hotellet ingår i kedjan Nordic Choice Hotels, vars ambition är att driva klimatneutrala hotell som inte släpper ut miljögifter eller påverkar den biologiska mångfalden negativt.

Det försöker man göra genom att minska mängden restavfall, hushålla med el och vatten, minimera användningen av kemikalier och se till att transporter till och från hotellen blir så korta som möjligt. Clarion Hotel Post har varit kund hos Göteborg Energi sedan starten och köper alltså in biogas, fjärrvärme och fjärrkyla (samt även el).

– Fläktarna är stora energitjuvar och vi undersöker hur systemen kan förbättras. Finns mer energieffektiva alternativ väljer vi dem. Vi har en väldigt miljömedveten ägare med en tydlig vision om vilken riktning hotellet ska gå i, säger Jacob Berg.

Clarion Hotel Post

  • Byggdes: 1925, men blev till hotell 2012
  • Är: hotell med 500 rum, tre sviter, 21 konferensrum, en eventlokal för tusen personer, restauranger och barer samt en pool på taket.
  • Antal anställda: cirka 300
  • Yta: 38 000 kvadratmeter.
  • Köper: fjärrvärme, fjärrkyla, elnät och biogas av Göteborg Energi.

Är ditt företag intresserad av biogas?

Låt en av våra säljare kontakta er för att hitta rätt lösning för er verksamhet.

icon-closechevron-disc-rightmenu