GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Förbrukningsdata

Förbrukningsdata

Med Förbrukningsdata får du timvärden för dina fastigheters förbrukning av värme, kyla, el och andra mättal som samlas in av Göteborg Energi. Värdena kan du enkelt föra över till andra rapporterings- eller analyssystem som du arbetar i för att få enhetlig energiuppföljning i fastighetsbeståndet

Denna tjänst passar dig och ditt företag som vill importera och bearbeta dessa data i andra system än Energirapporten. Tjänsten Förbrukningsdata innefattar leverans av mätvärden från Göteborg Energis mätvärdessystem lagrade i filer, som skickas till dig via email.

Förbrukningsdata levereras med upplösningen tim-, dygn- och månadsvärden med leveransfrekvens varje dag, en gång i månaden eller valfria dagar förutsatt att sådan information finns i vårt mätvärdessystem. 

Historiska mätvärden levereras under den tidsperiod som du varit kund till leverantören, dock maximalt tre år bakåt i tiden. 

Att mäta är att veta

Med hjälp av Förbrukningsdata får du din energiförbrukning svart på vitt, ett första steg mot att minska dina kostnader.

  • Exakta mätarställningar och förbrukningar

  • Värdena kan du enkelt föra över till andra rapporterings- eller analyssystem som du arbetar i för att få enhetlig energiuppföljning i fastighetsbeståndet

  • ​Du får ett bättre grepp om er energisituation, vilket i sin tur kan leda till minskade kostnader 

Vad kostar Förbrukningsdata?

Kontakta oss för att få ett kostnadsförslag.

icon-closechevron-disc-rightmenu