GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Förbrukningsdata

Förbrukningsdata

Du får timvärden för din förbrukningar av värme, kyla, el och andra mätare som samlas in av Göteborg Energi, som du enkelt kan föra över till andra rapporterings- eller analyssystem som du arbetar i. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus