GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Förbrukningsdata

Förbrukningsdata

Med Förbrukningsdata får du timvärden för dina fastigheters förbrukning av värme, kyla, el och andra mättal som samlas in av Göteborg Energi. Värdena kan du enkelt föra över till andra rapporterings- eller analyssystem som du arbetar i. 

Att mäta är att veta. Med hjälp av Förbrukningsdata får du din energiförbrukning svart på vitt, ett första steg mot att minska dina kostnader.

Vill du veta mer om Förbrukningsdata?

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus