GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Fjärrkyla

Ansluta

När du bygger eller bygger om är det viktigt att du tar del av de tekniska bestämmelser som gäller för att du ska få en så säker fjärrkylaleverans som möjligt. 

Våra tekniska bestämmelser och anvisningar används vid projektering, upphandling och installation av fjärrkylacentraler. Anvisningarna följer huvudsakligen den handling som tagits fram av Energiföretagen och har anpassats till de lokala förutsättningar som Göteborg Energi tillämpar.

Fjärrkylahandbok

Tips och råd för dig som vill förbättra din fjärrkyla anläggning, med fokus på åtgärder för att höja returtemeraturen. 

Avtalshandlingar och dokument 

Att följa för ny eller ombyggnation av fjärrkylacentral och ledning.

Anvisningar vid markarbeten

Denna anvisning är avsedd för dig som ska utföra markarbete för fjärrvärme/fjärrkyla-ledning för egen räkning. Dokumentet är till för att informera vilka åtagande detta medför och hur arbetena avgränsas mot Göteborg Energi.

 

Principlösningar för fjärrkyla 

Principlösningarna visar ägandeförhållandet i fjärrkylacentralen. Här kan du se vilka delar som ägs och underhålls av kunden och vilka delar som ägs och underhålls av Göteborg Energi. 

 

Allmänna avtalsvillkor

Avtalsvillkor för leverans av fjärrkyla som används i näringsverksamhet 

Tekniska bestämmelser

Göteborg Energis tekniska bestämmelser beskriver de krav som gäller vid byggnation av fjärrkylacentralen, fjärrkylacentralrummet och mätarplatsen.

Standard för fjärrkylaledningar

Länken nedan innehåller de standardritningar som gäller i samband med projektering och byggnation av fjärrkylaledningar.

 

icon-closechevron-disc-rightmenu