GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
miljövärden

Återvunnen och förnybar fjärrkyla

Med fjärrkyla minskar miljöpåverkan, och energianvändningen är minimal, jämfört med kylning med lokala kylanläggningar.

Fjärrkylan bygger på samma idé som fjärrvärmen – att det är bättre att låta en central, miljöanpassad anläggning göra jobbet, i stället för att ha många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat. Men när det gäller fjärrkyla är grundidén att det är kallt, i stället för varmt vatten som cirkulerar i ledningsnätet.

Miljövärden för fjärrkyla

Miljövärden för fjärrkyla redovisas enligt den metod som har tagits fram i Värmemarknadskommittén (Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme).

Miljövärden för fjärrkyla 2022

Fjärrkylans miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv: 

  • Hur effektivt energin används
  • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrkylanät

Mera information om miljövärdering av fjärrkyla och överenskommelsen i Värmemarknadskommittén finns hos Energiföretagen Sverige.

 

Visa ditt bidrag genom att miljöcertifiera din fastighet

Vanliga frågor och svar

Har du frågor om vilken miljöpåverkan fjärrkyla har? Du hittar kanske uppgifterna du söker bland våra vanligaste frågor och svar.

icon-closechevron-disc-rightmenu