GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Miljöcertifiering av byggnader

Vid en miljöcertifiering av en byggnad värderas hur miljömässigt hållbar byggnaden är utifrån ett antal kriterier i ett certifierings-system. De vanligaste systemen för energi- och miljöcertifiering av byggnader i Sverige är Miljöbyggnad, EU GreenBuilding, BREEAM och LEED. 

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och lagar, medan GreenBuilding är ett EU-initiativ. BREEAM är ursprungligen ett brittiskt system och LEED är amerikansk. För både BREEAM och LEED finns anpassningar för Sverige. Gemensamt för alla fyra certifieringssystemen är att en eller flera parametrar berör byggnadens energianvändning.

Har du några frågor om fjärrvärmens miljövärden, certifiering eller vill ha information om fjärrvärmens eller fjärrkylans miljövärden? Kontakta kundservice på tfn 031 - 62 62 62 eller fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.
 

Förfrågan gällande miljöcertifiering

Kontaktuppgifter
*Tänk på att inte ange några känsliga personuppgifter, som till exempel information om din eller någon annans hälsa. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Integritetspolicy
icon-closechevron-disc-rightmenu