GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Inredningen från ett café eller en samlingslokal.

Höjd temperatur inne sänkte energikostnaderna med 20%

Publicerad mars 2023

Det kan löna sig att se över en fastighets inomhustemperatur. Louise Lilja, energiteknisk förvaltare på Göteborg Energi, hjälpte kunden kulturhuset Vingen i Amhult, att sänka sina kostnader genom att höja innetemperaturen med två grader under sommaren.  

Många hyresgäster tampas just nu med skenande elpriser och det gäller både privatkunder och företag. Vad många inte vet är att det går att justera sina kostnader med relativt enkla medel. Louise Lilja jobbar med många olika fastighetsägare och hjälper dem att se över sin energianvändning. I somras hörde kulturhuset Vingen av sig och ville få ner energianvändningen i huset de verkar i. 

– I Sverige ska inomhustemperaturen ligga på 21 grader inomhus vintertid och på sommaren säger man att det ska vara mellan 23 och 26 grader. I kulturhuset använde man även en kylmaskin på sommaren, som styrde temperaturen till 21 grader även då, säger Louise Lilja.

Louise Lilja, energiteknisk förvaltare på Göteborg Energi.

Med kundens godkännande testade Louise att justera innetemperaturen på sommaren, och höjde den ett par grader för att på så vis minska behovet av kylmaskinen. En ökning som knappt märktes för kunden, men som gjorde stor skillnad, inte minst på elräkningen.

– De är väldigt nöjda med förändringen. Att använda kylmaskiner för mycket är lätt hänt, och de drar otroligt mycket el. I vissa fall har vi även sett att kunder använder både värme och kylmaskin samtidigt. Det är ofta omedvetna om detta, och här kan vi hjälpa till. 

Att sänka eller höja innetemperatur är ett effektivt medel, men man kan även justera drifttiden. 

– Det var något som många gjorde under pandemin, och det innebär att man helt enkelt stänger av el i utrymmen som inte används, eller att man stänger av under delar av dagen. När många jobbade hemma var detta något som användes i stor utsträckning. 

För kunden medförde den lilla temperaturökningen, tillsammans med en justering i drifttid i lokalerna, en stor besparing. 

– De sänkte sina kostnader med över 20 procent i juli månad i år. Det gjorde stor skillnad. Och eftersom all elproduktion har någon form av påverkan på miljön, gjorde kunden även en insats för klimatet i stort. För mig känns det väldigt meningsfullt att får vara med i sådana här projekt och kunna hjälpa kunden, säger Louise Lilja. 

icon-closechevron-disc-rightmenu