GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Tillsynsbesök i en fastighet

Statuskontroll fjärrvärmecentral

Optimera fjärrvärmeanvändningen

Boka Statuskontroll fjärrvärmecentral

Boka ett besök av oss för konkreta och smarta tips som kan göra stor skillnad och spara både pengar och miljö.

Returtemperaturen är ett bra mått på effektiviteten i fastighetens värmesystem. Den visar hur pass väl fjärrvärmen vi skickar till din fastighet tillgodogörs. Ju lägre returtemperatur fastigheten lämnar ifrån sig desto effektivare värmesystem. 

Under ett besök från oss går vår tekniker tillsammans med er igenom installationer för värme, varmvatten, ventilation och styr- och reglerutrustning inom fjärrvärmecentralen. I samråd med er kan vår tekniker också justera inställningarna.

När statuskontrollen är klar får ni ett protokoll och ger förslag på åtgärder som kan minska energikostnaderna. Vi hjälper er självklart med eventuella åtgärder och bokar då tillsammans med er in ett separat servicetillfälle för detta. 

För att vi ska kunna genomföra en fullständig statuskontroll så behöver den utföras under uppvärmningssäsongen (normalt under okt - april), då uppvärmningssystemet är i gång.

Statuskontroll av installationer inom fjärrvärmecentralen

  • Genomgång av de tekniska installationer för värme, varmvatten, ventilation samt styr och reglerutrustning avseende funktion och inställningar tillsammans med er.

  • Temperaturkurvor och börvärde (den önskade temperaturen) justeras vid behov och i samråd med er.

  • Protokoll med förslag på ytterligare åtgärder som kan minska uppvärmningskostnaden. 

Vad kostar det?

  • Statuskontroll av installationer inom fjärrvärmecentralen.
    Besöket kostar 4 000 kr (exkl. moms) för upp till 4 timmar inklusive restid och protokoll per fjärrvärmecentral. 

Vi vill boka en statuskontroll
När vi har fått din bokning kontaktar vi dig för att bestämma tid och datum. För att vi ska kunna genomföra en fullständig statuskontroll så behöver den utföras under uppvärmningssäsongen (normalt under okt - april), då uppvärmningssystemet är i gång.
För att boka ett tillsynsbesök behöver det vara firmatecknaren som bokar besöket.
* Tänk på att inte ange några känsliga personuppgifter, som till exempel information om din eller någon annans hälsa. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Integritetspolicy
Säljare

Våra säljare

Är du intresserad av eller har frågor om fjärrvärme, fjärrkyla, solenergi eller energieffektivisering? Eller har du allmänna frågor kring elbilsladdning? Vänd dig till någon av oss.
icon-closechevron-disc-rightmenu