GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Varierande värmevärden

Listan med varierande värmevärden

Naturgas introducerades i Sverige 1985 genom en utbyggnad av det danska naturgassystemet med en ledning från Dragör i närheten av Köpenhamn till Klagshamn utanför Malmö. 

Transmissionsnätet sträcker sig därefter hela vägen upp längs västkusten, via Göteborg och fram till Stenungssund. 

Gaskvaliteten kommer att förändras i det västsvenska gasnätet

Gasen som tidigare överförts via det västsvenska gasnätet har bestått i huvudsak av naturgas från de danska gasfälten i Nordsjön, kallat Tyra fältet. Detta fält kommer tillfälligt att stängas av för renovering. Renoveringen är planerad att pågå under perioden 2019-2022. Tyra har sedan starten 1985 levererat en gas med högt och relativt stabilt värmevärde. Nedtrappningen av Tyra kommer att ske successivt med början i mars 2019 och kommer vara genomfört till september 2019 då tillförseln av gas till Sverige till största del kommer från Tyskland istället.

Under vintern 2019/2020 kommer dock en blandning av dansk Nordsjögas och tysk gas att transporteras i det danska och svenska systemet då gas inledningsvis kommer finnas tillgängligt i de danska lagren. Vill du läsa mer så hittar du mer information på Energigas Sveriges hemsida.

Utvecklingen går framåt

Under åren har förutsättningarna förändrats och utvecklingen gått framåt. Gasnätet i Danmark har kompletterats med inmatningspunkter från Tyskland och andelen biogas i gasnätet ökar. Detta har varit en positiv utveckling i ett försörjningsperspektiv och nödvändigt i övergången till fossilfria och hållbara alternativ. 

Varierande värmevärden

Utvecklingen innebär att vi kan komma att se ett mer varierat energiinnehåll i vårt gasnät framöver. I gasnätet blandas naturgas från Nordsjön med gas ifrån Europa och biogas från anläggningar anslutna till gasnätet. Det innebär att värmevärdet kan variera geografiskt och beroende på tidpunkt. Från och med 1 december 2016 gäller nya regler och metoder för avräkning och debitering enligt ett varierande värmevärde. Det innebär att vi som distributör skall tillse att du som kund även fortsättningsvis betalar för rätt energi. Gasnätet i Göteborg har därför delats upp i 8 olika värmevärdesområden som är baserade på geografisk tillhörighet.

Vilket värmevärdesområde du tillhör framgår av av din senaste faktura, exempelvis ZG 002, titta gärna på vår exempelfaktura om du har svårt att hitta ditt värmevärde. 

Varierande värmevärden för gas

Värmevärdesområde

Maj23

Jun23

Jul23

Aug23

Sep23

Okt23

Nov23

Dec23

Jan24

Feb24

Mars24

April24

ZGO001

10,535

10,596

10,535

10,537

10,560

10,595

10,580

10,547

10,534

10,509

10,535

10,492

ZGO002

10,530

10,600

10,550

10,537

10,558

10,599

10,577

10,562

10,556

10,516

10,521

10,539

ZGO003

10,522

10,611

10,548

10,537

10,556

10,600

10,579

10,557

10,556

10,513

10,531

10,503

ZGO004

10,528

10,600

10,549

10,537

10,558

10,602

10,578

10,556

10,553

10,507

10,531

10,499

ZGO005

10,522

10,604

10,546

10,537

10,559

10,606

10,580

10,556

10,558

10,508

10,526

10,491

ZGO006

10,581

10,512

10,532

10,592

10,554

10,488

10,460

10,541

10,313

10,483

10,468

10,479

ZGO007

10,556

10,552

10,566

10,551

10,564

10,625

10,578

10,551

10,559

10,510

10,509

10,453

ZGO008

10,526

10,603

10,547

10,538

10,558

10,608

10,580

10,557

10,556

10,513

10,537

10,491

ZGO011

10,530

10,605

10,536

10,574

10,559

10,515

10,484

10,587

10,322

10,479

10,477

10,479

ZGO031

10,545

10,550

10,547

10,538

10,559

10,596

10,578

10,554

10,519

10,510

10,535

10,490

ZGO032

10,524

10,604

10,549

10,540

10,556

10,601

10,579

10,557

10,535

10,511

10,532

10,495

ZGO051

10,531

10,602

10,548

10,539

10,560

10,601

10,579

10,557

10,555

10,511

10,537

10,492

Logga in på Mina sidor

Logga in på Mina sidor och se alla dina fakturor och värmevärden.

icon-closechevron-disc-rightmenu