GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Varierande värmevärden

Naturgas introducerades i Sverige 1985 genom en utbyggnad av det danska naturgassystemet med en ledning från Dragör i närheten av Köpenhamn till Klagshamn utanför Malmö. Transmissionsnätet sträcker sig därefter hela vägen upp längs västkusten, via Göteborg och fram till Stenungssund. 

Gaskvaliteten kommer att förändras i det västsvenska gasnätet

Gasen som tidigare överförts via det västsvenska gasnätet har bestått i huvudsak av naturgas från de danska gasfälten i Nordsjön, kallat Tyra fältet. Detta fält kommer tillfälligt att stängas av för renovering. Renoveringen är planerad att pågå under perioden 2019-2022. Tyra har sedan starten 1985 levererat en gas med högt och relativt stabilt värmevärde. Nedtrappningen av Tyra kommer att ske successivt med början i mars 2019 och kommer vara genomfört till september 2019 då tillförseln av gas till Sverige till största del kommer från Tyskland istället.

Under vintern 2019/2020 kommer dock en blandning av dansk Nordsjögas och tysk gas att transporteras i det danska och svenska systemet då gas inledningsvis kommer finnas tillgängligt i de danska lagren. Vill du läsa mer så hittar du mer information på Energigas Sveriges hemsida.

Utvecklingen går framåt

Under åren har förutsättningarna förändrats och utvecklingen gått framåt. Gasnätet i Danmark har kompletterats med inmatningspunkter från Tyskland och andelen biogas i gasnätet ökar. Detta har varit en positiv utveckling i ett försörjningsperspektiv och nödvändigt i övergången till fossilfria och hållbara alternativ. 

Varierande värmevärden

Utvecklingen innebär att vi kan komma att se ett mer varierat energiinnehåll i vårt gasnät framöver. I gasnätet blandas naturgas från Nordsjön med gas ifrån Europa och biogas från anläggningar anslutna till gasnätet. Det innebär att värmevärdet kan variera geografiskt och beroende på tidpunkt. Från och med 1 december 2016 gäller nya regler och metoder för avräkning och debitering enligt ett varierande värmevärde. Det innebär att vi som distributör skall tillse att du som kund även fortsättningsvis betalar för rätt energi. Gasnätet i Göteborg har därför delats upp i 8 olika värmevärdesområden som är baserade på geografisk tillhörighet.

Vilket värmevärdesområde du tillhör framgår av av din senaste faktura, exempelvis ZG 002, titta gärna på vår exempelfaktura om du har svårt att hitta ditt värmevärde. 

Varierande värmevärden för gas

Värmevärdesområde

Jan20

Feb20

Mar20

Apr20

Maj20

Jun20

Jul20

Aug20

Sep20

Okt20

Nov20

Dec20

ZGO001

10,432

10,405

10,344

10,198

10,191

10,183

10,195

10,197

10,174

10,190

10,180

10,199

ZGO002

10,534

10,554

10,454

10,261

10,193

10,180

10,199

10,200

10,167

10,190

10,175

10,204

ZGO003

10,574

10,616

10,517

10,363

10,196

10,177

10,217

10,204

10,164

10,190

10,173

10,210

ZGO004

10,583

10,635

10,529

10,377

10,197

10,176

10,224

10,205

10,163

10,190

10,173

10,211

ZGO005

10,583

10,635

10,529

10,377

10,197

10,176

10,224

10,205

10,163

10,190

10,173

10,211

ZGO006

10,281

10,190

10,190

10,159

10,188

10,189

10,189

10,191

10,189

10,190

10,189

10,190

ZGO007

10,779

10,546

10,611

10,209

10,167

10,230

10,208

10,165

10,166

10,191

10,188

ZGO008

10,564

10,651

10,540

10,381

10,197

10,171

10,223

10,209

10,163

10,193

10,173

10,210

Logga in på Mina sidor

Logga in på Mina sidor och se alla dina fakturor och värmevärden.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus