GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Varierande värmevärden

Naturgas introducerades i Sverige 1985 genom en utbyggnad av det danska naturgassystemet med en ledning från Dragör i närheten av Köpenhamn till Klagshamn utanför Malmö. 

Transmissionsnätet sträcker sig därefter hela vägen upp längs västkusten, via Göteborg och fram till Stenungssund. 

Gaskvaliteten kommer att förändras i det västsvenska gasnätet

Gasen som tidigare överförts via det västsvenska gasnätet har bestått i huvudsak av naturgas från de danska gasfälten i Nordsjön, kallat Tyra fältet. Detta fält kommer tillfälligt att stängas av för renovering. Renoveringen är planerad att pågå under perioden 2019-2022. Tyra har sedan starten 1985 levererat en gas med högt och relativt stabilt värmevärde. Nedtrappningen av Tyra kommer att ske successivt med början i mars 2019 och kommer vara genomfört till september 2019 då tillförseln av gas till Sverige till största del kommer från Tyskland istället.

Under vintern 2019/2020 kommer dock en blandning av dansk Nordsjögas och tysk gas att transporteras i det danska och svenska systemet då gas inledningsvis kommer finnas tillgängligt i de danska lagren. Vill du läsa mer så hittar du mer information på Energigas Sveriges hemsida.

Utvecklingen går framåt

Under åren har förutsättningarna förändrats och utvecklingen gått framåt. Gasnätet i Danmark har kompletterats med inmatningspunkter från Tyskland och andelen biogas i gasnätet ökar. Detta har varit en positiv utveckling i ett försörjningsperspektiv och nödvändigt i övergången till fossilfria och hållbara alternativ. 

Varierande värmevärden

Utvecklingen innebär att vi kan komma att se ett mer varierat energiinnehåll i vårt gasnät framöver. I gasnätet blandas naturgas från Nordsjön med gas ifrån Europa och biogas från anläggningar anslutna till gasnätet. Det innebär att värmevärdet kan variera geografiskt och beroende på tidpunkt. Från och med 1 december 2016 gäller nya regler och metoder för avräkning och debitering enligt ett varierande värmevärde. Det innebär att vi som distributör skall tillse att du som kund även fortsättningsvis betalar för rätt energi. Gasnätet i Göteborg har därför delats upp i 8 olika värmevärdesområden som är baserade på geografisk tillhörighet.

Vilket värmevärdesområde du tillhör framgår av av din senaste faktura, exempelvis ZG 002, titta gärna på vår exempelfaktura om du har svårt att hitta ditt värmevärde. 

Varierande värmevärden för gas

Värmevärdesområde

Mar22

April22

Maj22

Jun22

Jul22

Aug22

Sep22

Okt22

Nov22

Dec22

Jan23

Feb23

ZGO001

10,329

10,293

10,287

10,349

10,389

10,376

10,443

10,494

10,383

10,393

10,506

10,489

ZGO002

10,362

10,329

10,307

10,372

10,428

10,420

10,467

10,486

10,486

10,486

10,548

10,513

ZGO003

10,362

10,342

10,313

10,372

10,441

10,425

10,467

10,485

10,529

10,545

10,528

10,535

ZGO004

10,362

10,343

10,313

10,372

10,441

10,425

10,467

10,485

10,530

10,527

10,558

10,521

ZGO005

10,362

10,343

10,313

10,372

10,441

10,425

10,467

10,485

10,530

10,526

10,564

10,517

ZGO006

10,252

10,234

10,267

10,292

10,308

10,272

10,361

10,507

10,241

10,186

10,465

10,469

ZGO007

10,507

10,493

10,177

10,283

10,409

0,000

10,453

10,486

10,507

10,516

10,591

10,517

ZGO008

10,349

10,332

10,317

10,374

10,458

10,418

10,508

10,475

10,523

10,522

10,557

10,519

ZGO011

10,217

10,474

10,516

ZGO031

10,524

10,554

10,519

ZGO032

10,525

10,557

10,520

ZGO051

10,525

10,556

10,517

Logga in på Mina sidor

Logga in på Mina sidor och se alla dina fakturor och värmevärden.

icon-closechevron-disc-rightmenu