GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Varierande värmevärden

Naturgas introducerades i Sverige 1985 genom en utbyggnad av det danska naturgassystemet med en ledning från Dragör i närheten av Köpenhamn till Klagshamn utanför Malmö. Transmissionsnätet sträcker sig därefter hela vägen upp längs västkusten, via Göteborg och fram till Stenungssund. 

Gaskvaliteten kommer att förändras i det västsvenska gasnätet

Gasen som tidigare överförts via det västsvenska gasnätet har bestått i huvudsak av naturgas från de danska gasfälten i Nordsjön, kallat Tyra fältet. Detta fält kommer tillfälligt att stängas av för renovering. Renoveringen är planerad att pågå under perioden 2019-2022. Tyra har sedan starten 1985 levererat en gas med högt och relativt stabilt värmevärde. Nedtrappningen av Tyra kommer att ske successivt med början i mars 2019 och kommer vara genomfört till september 2019 då tillförseln av gas till Sverige till största del kommer från Tyskland istället.

Under vintern 2019/2020 kommer dock en blandning av dansk Nordsjögas och tysk gas att transporteras i det danska och svenska systemet då gas inledningsvis kommer finnas tillgängligt i de danska lagren. Vill du läsa mer så hittar du mer information på Energigas Sveriges hemsida.

Utvecklingen går framåt

Under åren har förutsättningarna förändrats och utvecklingen gått framåt. Gasnätet i Danmark har kompletterats med inmatningspunkter från Tyskland och andelen biogas i gasnätet ökar. Detta har varit en positiv utveckling i ett försörjningsperspektiv och nödvändigt i övergången till fossilfria och hållbara alternativ. 

Varierande värmevärden

Utvecklingen innebär att vi kan komma att se ett mer varierat energiinnehåll i vårt gasnät framöver. I gasnätet blandas naturgas från Nordsjön med gas ifrån Europa och biogas från anläggningar anslutna till gasnätet. Det innebär att värmevärdet kan variera geografiskt och beroende på tidpunkt. Från och med 1 december 2016 gäller nya regler och metoder för avräkning och debitering enligt ett varierande värmevärde. Det innebär att vi som distributör skall tillse att du som kund även fortsättningsvis betalar för rätt energi. Gasnätet i Göteborg har därför delats upp i 8 olika värmevärdesområden som är baserade på geografisk tillhörighet.

Vilket värmevärdesområde du tillhör framgår av av din senaste faktura, exempelvis ZG 002, titta gärna på vår exempelfaktura om du har svårt att hitta ditt värmevärde. 

Varierande värmevärden för gas

Värmevärdesområde

Okt20

Nov20

Dec20

Jan21

Feb21

Mar21

Apr21

Maj21

Juni21

Juli21

Aug21

Sep21

ZGO001

10,190

10,180

10,199

10,282

10,377

10,346

10,209

10,197

10,170

10,191

10,174

10,169

ZGO002

10,190

10,175

10,204

10,316

10,438

10,427

10,217

10,199

10,163

10,187

10,166

10,162

ZGO003

10,190

10,173

10,210

10,332

10,454

10,438

10,217

10,199

10,163

10,187

10,166

10,162

ZGO004

10,190

10,173

10,211

10,334

10,457

10,439

10,217

10,199

10,163

10,187

10,166

10,162

ZGO005

10,190

10,173

10,211

10,334

10,457

10,439

10,217

10,199

10,163

10,187

10,166

10,162

ZGO006

10,190

10,189

10,190

10,192

10,192

10,190

10,192

10,193

10,190

10,199

10,189

10,185

ZGO007

10,166

10,191

10,188

10,339

10,429

10,448

10,264

10,250

10,336

10,336

10,321

10,314

ZGO008

10,193

10,173

10,210

10,322

10,471

10,440

10,209

10,198

10,163

10,190

10,168

10,162

Logga in på Mina sidor

Logga in på Mina sidor och se alla dina fakturor och värmevärden.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus