GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Varierande värmevärden

Naturgas introducerades i Sverige 1985 genom en utbyggnad av det danska naturgassystemet med en ledning från Dragör i närheten av Köpenhamn till Klagshamn utanför Malmö. Transmissionsnätet sträcker sig därefter hela vägen upp längs västkusten, via Göteborg och fram till Stenungssund. 

Gasen som överförs via det västsvenska gasnätet består i huvudsak av naturgas från de danska gasfälten i Nordsjön samt en mindre mängd biogas som anpassats för att hålla samma energiinnehåll som naturgasen. Det innebär att våra kunder historiskt har mottagit en homogen produkt med ett mycket jämnt energiinnehåll.

Utvecklingen går framåt

Under åren har förutsättningarna förändrats och utvecklingen gått framåt. Gasnätet i Danmark har kompletterats med inmatningspunkter från Tyskland och andelen biogas i gasnätet ökar. Detta har varit en positiv utveckling i ett försörjningsperspektiv och nödvändigt i övergången till fossilfria och hållbara alternativ. 

Varierande värmevärden

Utvecklingen innebär att vi kan komma att se ett mer varierat energiinnehåll i vårt gasnät framöver. I gasnätet blandas naturgas från Nordsjön med gas ifrån Europa och biogas från anläggningar anslutna till gasnätet. Det innebär att värmevärdet kan variera geografiskt och beroende på tidpunkt. Från och med 1 december 2016 gäller nya regler och metoder för avräkning och debitering enligt ett varierande värmevärde. Det innebär att vi som distributör skall tillse att du som kund även fortsättningsvis betalar för rätt energi. Gasnätet i Göteborg har därför delats upp i 8 olika värmevärdesområden som är baserade på geografisk tillhörighet.

Vilket värmevärdesområde du tillhör framgår av av din senaste faktura, exempelvis ZG 002, titta gärna på vår exempelfaktura om du har svårt att hitta ditt värmevärde. 

Varierande värmevärden för gas

Värmevärdesområde

Feb18

Mar18

Apr18

Maj18

Jun18

Jul18

Aug18

Sep18

Okt18

Nov18

Dec18

Jan19

ZG001

10,979

10,866

10,949

10,932

10,980

10,980

11,016

10,961

10,986

10,970

10,932

10,955

ZG002

10,994

10,866

10,964

10,948

11,010

11,010

11,050

10,998

11,018

11,013

10,961

10,999

ZG003

10,994

10,866

10,964

10,952

11,014

11,014

11,050

11,007

11,021

11,026

11,003

11,011

ZG004

10,994

10,886

10,964

10,953

11,015

11,015

11,050

11,011

11,023

11,029

11,014

11,013

ZG005

10,994

10,886

10,964

10,953

11,015

11,015

11,050

11,011

11,023

11,029

11,014

11,013

ZG006

10,876

10,867

10,879

10,877

10,877

10,877

10,881

10,897

10,925

10,887

10,883

10,883

ZG007

10,997

10,847

10,996

10,933

11,008

11,008

0

11,017

11,037

11,021

11,011

11,015

ZG008

10,939

10,892

10,960

10,953

11,016

11,016

11,046

11,008

11,014

11,031

11,013

11,015

Logga in på Mina sidor

Logga in på Mina sidor och se alla dina fakturor och värmevärden.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus