GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrkylapriser

Fjärrkylapriset består av tre delar: energi, effekt och flöde. Nedan ser du normalprislistan för 2022 och 2023. Samtliga priser är exklusive moms.

Fjärrkylapriser 2023

Energi

Energikomponenten beräknas genom att er energiförbrukning för varje månad multipliceras med månadens energipris.

Läs mer.

Månad

kr/MWh

Januari

145

Februari

145

Mars

145

April

243

Maj

326

Juni

344

Juli

344

Augusti

344

September

344

Oktober

291

November

247

December

145

Effekt

Effektkomponenten beror på din maxeffekt, vilken motsvaras av din högsta timmedeleffekt de senaste rullande tolv månaderna. Utifrån maxeffekt bestäms ett fast och rörligt pris, där det rörliga priset multipliceras med effekten för att ge en årskostnad. Den totala årskostnaden fördelas utefter antalet dagar i aktuell månad.

Läs mer.

Maxeffekt (kW)

Fast pris kr/år

Rörligt pris kr/kW, år

0-100

19 800

795

101-250

36 300

630

251-500

68 800

500

501 - 1 000

103 800

430

1 001 - 2 000

123 800

410

Flöde

Flödeskomponenten beräknas genom att det totala flödet under en månad multipliceras med flödespriset.

Läs mer.

Månad

Totalt flöde

jan-dec

0,7 kr /m3

Underhåll

Om Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen tillkommer en löpande månadskostnad. I detta fall tar vi hand om fjärrkylacentralen samt reinvesterar i en ny då det blir aktuellt.

Månad

Fast pris

Jan-dec

650 kr / mån

Ett prisexempel

Anta att er energianvändning i september var 56 MWh och uppmätt maxeffekt under den senaste tolvmånadersperioden var 319 kW. Anta även att din anläggnings totala flöde under september var 5 030 m3.

Det innebär:
Energikostnad: 56 MWh x 344 kr = 19 264 kr

Effektkostnad: (68 800 kr + 319 kW x 500 kr/kW) = 228 300 kr jämnt fördelat över året och för september blir det 228 300 kr/365 dagar x 30 dagar = 18 764 kr.

Flödeskostnad: 0,7 kr/m3 x 5 030 m3= 3 521 kr
Total fjärrkylkostnad för september: 19 264 + 18 764 + 3 521 = 41 549 kr.

Om Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen tillkommer en kostnad på 650 kr/mån för att vi tar hand om fjärrkylacentralen.

 

 

Fjärrkylapriser 2022

Energi

Energikomponenten beräknas genom att er energiförbrukning för varje månad multipliceras med månadens energipris.

Läs mer.

Säsong

Energipris kr/MWh

Månader

Vinter

145

Januari, februari, mars, december

Vår & höst

260

April, oktober, november

Sommar

340

Maj, juni, juli, augusti, september

Effekt

Effektkomponenten beror på din maxeffekt, vilken motsvaras av din högsta timmedeleffekt de senaste rullande tolv månaderna. Utifrån maxeffekt bestäms ett fast och rörligt pris, där det rörliga priset multipliceras med effekten för att ge en årskostnad. Den totala årskostnaden fördelas utefter antalet dagar i aktuell månad.

Läs mer.

Maxeffekt (kW)

Fast pris kr/år

Rörligt pris kr/kW, år

0-100

18 500

750

101-250

34 500

590

251-500

67 000

460

501 - 1 000

99 500

395

1 001 - 2 000

119 500

375

Flöde

Flödeskomponenten beräknas genom att det totala flödet under en månad multipliceras med flödespriset.

Läs mer.

Månad

Totalt flöde

jan-dec

0,65 kr /m3

Underhåll

Om Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen tillkommer en löpande månadskostnad. I detta fall tar vi hand om fjärrkylacentralen samt reinvesterar i en ny då det blir aktuellt.

Månad

Fast pris

Jan-dec

650 kr / mån

Ett prisexempel

Anta att din energiförbrukning, som i exemplet ovan, för september var 56 MWh och uppmätt maxeffekt under den senaste tolvmånadersperioden var 319 kW. Anta även att din anläggnings totala flöde under september var 5 030 m3.

Det innebär:
Energikostnad: 56 MWh x 340 kr = 19 040 kr

Effektkostnad: (67 000 kr + 319 kW x 460 kr/kW) = 213 740 kr jämnt fördelat över året och för september blir det 213 740 kr/365 dagar x 30 dagar = 17 568 kr.

Flödeskostnad: 0,65 x 5 030 = 3 270 kr
Total fjärrkylkostnad för september: 19 040 + 17 568 + 3 270 = 39 878 kr.

Om Göteborg Energi äger fjärrkylacentralen tillkommer en kostnad på 650 kr/mån för att vi tar hand om fjärrkylacentralen.

 

 

Prisförklaring

Energi (35 %)

Energiförbrukningen visar hur mycket kyla ni köper och er förbrukning bestämmer hur mycket kyla vi behöver producera. Energidelen beräknas genom att er energiförbrukning varje månad multipliceras med månadens energipris.

Effekt (55 %)

Effekten visar på vilket sätt ni använder er kyla, hur jämn er förbrukning är. Ert högsta effektuttag bestämmer hur många produktionsanläggningar och hur stora rör vi behöver ha i systemet. Därför är ett jämnt och lågt uttag av kyla billigare än ett spetsigt.

Effektkostnaden består av två delar, en fast och en rörlig. Båda bestäms av den timme med högst förbrukning under de senaste 12 månaderna. Denna timme benämns i prislistan uppmätt maxeffekt och varierar i fem effektintervall.

Årskostnaden för den fasta delen (kr/år) fås direkt för aktuellt effektintervall. Kostnaden för den rörliga delen beräknas genom att uppmätt maxeffekt multipliceras med det rörliga priset (kr/kW, år).

Flöde (10 %)

Flödet visar hur väl ni tillgodogör er den kyla ni får till er fastighet och påverkar hur mycket vatten vi behöver skicka runt. Flödesdelen beräknas genom att det totala flödet under en månad multipliceras med flödespriset. 

Start fjärrkyla
Två personer vid en skrivtavla.

Vad påverkar fjärrkylakostnaden?

Vad innebär flödeskomponent och hur påverkar effekttoppar? Varför skiljer sig energipriset under året? Och vad kan man egentligen göra för att påverka fjärrkylakostnaden?
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up