GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ansluta till elnätet

Om ni bygger ny fastighet, renoverar, skaffar solceller eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver ni göra en elanslutning. Vi berättar hur det går till och vad ni behöver göra. Om du är elinstallatör skickar du in en föranmälan via installatörswebben.

Ansluta en ny anläggning till elnätet

Vilken typ av elnätsanslutning som krävs och hur komplext det blir styrs av fler faktorer. Först och främst är det viktigt att förstå verksamhetens effektbehov och om det krävs en lågspännings- eller en högspänningsanslutning.  

Om den anslutning ni vill göra har ett effektbehov som överstiger 1 MW så behöver ni en högspänningsanslutning. 

Oavsett typ av elnätsanslutning - tänk på att vara ute i mycket god tid!

Elnätsutbyggnaden till Göteborg går för långsamt

Svenska Kraftnät har inlett processen med att förstärka överföringsförmågan till Västra Götaland och Göteborg. Problemet är att arbetet tar för lång tid för att hinna möta efterfrågan. Det kan påverka större nya anslutningar.
elbabel på rulle

Arbetsbegäran

För att utföra arbeten på elnätet i Göteborg behöver vi en arbetsbegäran senast 10 dagar innan planerat arbete. Detta gör du som installatör via tjänsten Arbetsbegäran på våra leverantörssidor.

Frågor och svar om elnätsanslutning

Det beror på hur området ser ut och vilken årstid det är.
Anslutningar som kan ske i befintligt nät tar vanligtvis 5-10 veckor från det att föranmälan kommer in.

Om Göteborg Energi Nät behöver förstärka eller bygga ut nätet kan det ta 4-8 månader, eftersom vi behöver göra en mer utförlig utredning samt söka tillstånd från myndigheter och markägare.

Var helt enkelt ute i god tid!

Om du snabbt behöver ansluta till elnätet kan en tillfällig anslutning ordnas.

Tillfällig anslutning

Genom att logga in på Mina sidor kan du följa ditt anslutningsärende och se vem som för tillfället hanterar ärendet och vem som behöver agera i nästa steg.

Mina sidor

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om vilket ansvar du har som solelproducent vid en anslutning till elnätet

Energimyndigheten (extern länk)

En kontroll av anslutningen görs för att säkerhetsställa att den uppfyller krav på föreskrifter och att anslutningen är utförd enligt de anvisningar vi har. Grunden till kontrollen är att det ska vara en säker anläggning.

Läs mer om varför vi kontrollerar produktionsanslutningar via länken nedan.

Anslutningskontroll solceller

Om du vill ansluta en nybyggd fastighet/bostad eller som av någon annan anledning inte är ansluten till elnätet behöver du ta kontakt med en behörig elinstallatör som i sin tur tar kontakt med oss.

Läs mer om hur en anslutning går till på på länken nedan.

Ansluta

icon-closechevron-disc-rightmenu