GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ansluta solceller

Här kan ni läsa om hur det går till att ansluta en produktionsanläggning.

Så här går det till att ansluta er solcellsanläggning till elnätet

Här följer en steg för steg-guide över vad ni behöver göra och tänka på.

Först behöver ni välja en auktoriserad elinstallatör.  Det är elinstallatören som skickar in en föranmälan till oss om att ni vill ansluta en produktionsanläggning. Vi på Göteborg Energi elnät har kontakt med den elinstallatör ni väljer under tiden produktionsanläggningen installeras och ansluts. Ni hittar information om vem som får installera produktionsanläggningar på Elsäkerhetsverkets hemsida. Där hittar ni även söktjänsten Kolla Elföretaget.

När er föranmälan skickats in av elinstallatören går vi igenom den för att säkerställa att den är komplett. Om information vi behöver saknas kontaktar vi elinstallatören. När föranmälan är komplett registreras den och ni kan efter registreringen följa ärendet på Mina sidor. Handläggaren undersöker om det går att ansluta produktionsanläggningen till elnätet utan att åtgärder krävs.

  1. Om det krävs en åtgärd för att ansluta er anläggning får ni en anslutningsoffert från oss som ni behöver godkänna. Efter godkännande söker vi eventuella tillstånd och projekterar.

  2. Om er anläggning överskrider kraven för att klassas som en mikroproduktionsanläggning tar vi ut en engångsavgift. (Enligt ellagen 4 kap. 10 § (1997:857)

Er elinstallatör får ett installationsmedgivande från oss och kan påbörja sitt arbete med att installera er solcellsanläggning.

När er elinstallatör är klar med sitt arbete skickar de en färdiganmälan till oss. I färdiganmälan intygar elinstallatören att installationen är utförd enligt de villkor vi ställer för anslutning av en produktionsanläggning till elnätet.

Nu måste er nya solcellsanläggning besiktigas och eventuellt en ny elmätare installeras av oss. För er som redan fått den nya elmätaren, Omnia e-meter, behöver vi enbart besiktiga. Efter detta blir er nya solcellsanläggning registrerad i vårt system. 

Nu kan ni välja att sälja er överskottsproduktion till ert elhandelsbolag. Är ni en mikroproducent och inte gör ett aktivt val så kommer er nuvarande elhandlare vara den som köper elen från er anläggning. Om ni är en småskalig producent måste ni teckna ett avtal med en elhandlare för att få ersättning. Ni får även en ersättning för den nytta er produktionsanläggning gör för elnätet. Detta kallas för nätnytta. Läs mer om avgifter och ersättning för nätnytta här.
 
Stort grattis. Ni är nu en elproducent! 

Anslutningsavgifter

Mikroproduktion

Ingen anslutningsavgift på befintlig elanläggning

Småskalig produktion 

Anslutningsavgift på befintlig elanslutning 3 500 kr exkl. moms

För produktionsanläggningar som ansluts till 10kV och 130 kV gäller offert. Ovan anslutningsavgifter gäller för anslutningar av produktion i befintlig anläggning. Om arbete krävs för att utöka befintlig anläggning (t.ex. större säkring) så kan detta medföra en kostnad utöver anslutningsavgiften. 

Vanliga frågor om att skaffa solceller

Det viktigaste är att det finns ett tak med tillräckligt bra solläge utan alltför mycket skuggning. För att få ut så många kWh som möjligt är ett lutande tak i söderläge bäst. En anläggning mot öster och väster fungerar också bra, framförallt för att du då producerar el under tider på dygnet när du normalt använder mer el. Norrläge fungerar sämst och är sällan värt att installera en anläggning på. Mycket skuggor av träd eller andra byggnader kan också göra att elproduktionen blir alltför låg för att vara ekonomiskt försvarbar. Du måste också äga din byggnad eller ha tillåtelse att sätta upp panelerna. Idag behövs inget bygglov för solcellsinstallationer så länge panelerna följer husets form. Vissa detaljplanerade områden kräver dock fortfarande bygglov så kolla med din kommun om du är osäker.

Läs mer om hur du undersöker dina förutsättningar för solcellsproduktion hos Energimyndigheten. Om du är intresserad av en solcellsanläggning kan du lämna in en intresseanmälan så kontaktar vi dig och hjälper dig gå igenom dina förutsättningar.

Intresseanmälan solceller

Energimyndigheten - har mitt hus rätt förutsättningar för solceller?

Energimyndigheten - hur stor anläggning passar mig?

Om du producerar mer el än du behöver för stunden så kan du antingen sälja ditt överskott eller installera ett batteri för att använda elen när du behöver den. Du hittar mer information om batterier på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Elsäkerhetsverket

Att vara mikroproducent innebär att du producerar egen el som du i första hand använder själv. Producerar du ett överskott på el kan du mata ut denna el till elnätet vid behov. Du behöver inte betala någon elnätsavgift för din inmatning till elnätet.

Anläggningen får vara på max 43,5 kW och huvudsäkringen på max 63A. Har du en större anläggning än detta klassas du som småskalig elproducent.

Här hittar ni de olika ersättningarna och avgifterna för den el ni producerar.

Egenproducerad el

icon-closechevron-disc-rightmenu