GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Fjärrvärmepriser

Fjärrvärmepriset består av tre delar: energiförbrukning, effekt och effektivitet. Nedan ser du fjärrvärmepriserna för 2021. Samtliga priser är exklusive moms.

Se fjärrvärmepris

Ta enkelt reda på er fjärrvärmekostnad, både månadsvis och på årsbasis. (OBS! Priserna gäller Göteborg.)

Priser för Göteborg Energi

Energiförbrukning (ca 60 %) - läs mer

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

521 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

359 kr/MWh

April , oktober, november

 Sommar

100 kr/MWh

Maj, juni, juli, augusti, september

Fastighetsägaren äger fjärrvärmecentral inkl. reglerutrustning

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

508 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

346 kr/MWh

April , oktober, november

 Sommar

87 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

Effekt (ca 40 %) - läs mer

Prisgrundande medeleffekt (P3dygn)

Pris fast del (C1) 

Pris rörlig del (C2)

0-100 kW

7 815 kr/år

855 kr/kW

101-250 kW

12 865 kr/år

 805 kr/kW

251-500 kW

35 455 kr/år

 715 kr/kW

501-1 000 kW

60 505 kr/år

 665 kr/kW

1 001-2 500 kW 

115 560 kr/år

 610 kr/kW

> 2 500 

278 125 kr/år

 545 kr/kW

Effektivitet (ca +-5 %) - läs mer

+- 7 kr/MWh för varje grad som skiljer upp eller ner på din returtemperatur i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet. Returtemperaturkomponenten tas bort under sommaren (maj - september), men höjs från 6 kr till 7 kr/MWh,°C under resterande del av året (oktober - april).

Ett prisexempel

Anta att din energiförbrukning för april var 25 MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 82 kW, 81 kW respektive 77 kW. Det ger en prisgrundande medeleffekt på 80 kW, (82+81+77)/3=80. Anta även att din anläggnings returtemperatur var 32ºC och medelreturtemperaturen var 42ºC.

 

Det innebär:

  1. Energikostnad: 25 MWh x 359 kr = 8975 kr

  2. Effektkostnad: (7 815 kr + 80 kW x 855 kr/kW)=  76 215 kr per år och per månad blir det 76 215 kr/365 dagar x 30 dagar = 6 264 kr

  3. Effektivitetskostnad: (32°C– 42°C = -10°C) x 7 kr x 25 MWh = -1 750 kr

Total fjärrvärmekostnad för april: 8 975 + 6 264 - 1 750 = 13 489 kr

Priser för Ale Fjärrvärme

Energiförbrukning (ca 60 %) - läs mer

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

535 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

367 kr/MWh

April , oktober, november

 Sommar

102 kr/MWh

Maj, juni, juli, augusti, september

Fastighetsägaren äger fjärrvärmecentral inklusive reglerutrustning

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

522 kr/MWh

Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

354 kr/MWh

April , oktober, november

 Sommar

89 kr/MWh

Maj, juni, juli, augusti, september

Effekt (ca 40 %) - läs mer

Prisgrundande medeleffekt (P3dygn)

Pris fast del (C1) 

Pris rörlig del (C2)

0-100 kW

7 815 kr

833 kr/kW

101-250 kW

17 309 kr

 739 kr/kW

251-500 kW

34 377 kr

 671 kr/kW

501-1 000 kW

59 427 kr

 621 kr/kW

1 001-2 500 kW 

110 478 kr

 570 kr/kW

> 2 500 kW

240 530 kr

 518 kr/kW

Effektivitet (ca +-5 %) - läs mer

+- 7 kr/MWh för varje grad som skiljer upp eller ner på din returtemperatur i förhållande till medelreturtemperaturen i systemet. Returtemperaturkomponenten tas bort under sommaren (maj - september), men höjs från 6 kr till 7 kr/MWh,°C under resterande del av året (oktober - april).

Ett prisexempel

Anta att din energiförbrukning för april var 25MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 82kW, 81kW respektive 77kW. Det ger en prisgrundande medeleffekt på 80kW, (82+81+77)/3=80. Anta även att din anläggnings returtemperatur var 32ºC och medelreturtemperaturen var 42ºC.

Det innebär:

  1. Energikostnad: 25 MWh x 367 kr = 9 175 kr

  2. Effektkostnad: (7 815 kr + 80 kW x 833 kr/kW)= 74 455 kr. Jämfört per år och per månad blir det 74 455 kr/365 dagar x 30 dagar = 6 120 kr

  3. Effektivitetskostnad: (32°C – 42°C = -10°C) x 7 kr x 25 MWh = -1 750 kr

Total fjärrvärmekostnad för april: 9 175 + 6 120 - 1 750 = 13 545 kr

Prisförklaring

Energiförbrukning

Energiförbrukningen visar hur mycket värme du köper och din förbrukning bestämmer hur mycket värme vi behöver producera. 

Energidelen beräknas genom att din energiförbrukning multipliceras med energipriset. Energipriset är uppdelat på tre säsonger, se tabellen nedan. Under sommaren är tillgången på spillvärme hög och priset är då lägre, under vintern är det brist på spillvärme och priset är då högre.

Effekt

Effekten visar på vilket sätt du använder din värme, det vill säga hur jämnt ditt effektuttag är. Ditt effektuttag bestämmer vilken produktionsberedskap vi behöver hålla. Därför kostar ett jämnt uttag mindre medan ett ojämnt uttag kostar mer. 

Effektdelen baseras på medelvärdet av det uppmätta effektuttaget och beräknas genom att anläggningens medeleffekt (P3dygn) multipliceras med det rörliga effektpriset (C2). Till det adderas det fasta effektpriset (C1). 

Den prisgrundande medeleffekten utgörs av genomsnittet av de tre högsta dygnsmedelvärdena från den senaste rullande 12-månaders-perioden.

Effektivitet

Effektiviteten visar hur väl du tillgodogör dig den värme du får till ditt hus och påverkar hur mycket vatten vi behöver skicka runt, men också vilka värmekällor vi har möjlighet att använda. Ett mått på effektivitet är att mäta vilken returtemperatur som fjärrvärmeanläggningen lämnar ifrån sig. Ju lägre returtemperatur desto högre effektivitet. 

Din anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelreturtemperatur, och ger en rabatt eller avgift på fem kronor per förbrukad megawattimma och grad. Om du får en rabatt betyder det att din returtemperatur ligger under fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. Hur stor rabatten blir beror på hur mycket lägre din returtemperatur är än genomsnittet och hur mycket energi du har använt den aktuella månaden.

Jämför fjärrvärmekostnaden för olika fastigheter

Fastighet

Fjärrvärmepris (GBG)

Fjärrvärmepris (Ale)

Årskostnad (GBG)

Årskostnad (Ale)

Nils Holgersson*

661 kr/MWh

664 kr/MWh

127 496 kr

128 223 kr

Större flerbostadshus

616 kr/MWh

613 kr/MWh

616 471 kr

612 866 kr

 

Nils Holgersson hus: Energibehov 193 MWh och max effektbehov 57 kW

Större flerbostadshus: Energibehov 1 000 MWh och max effektbehov 295 kW

* ett referenshus som "förflyttas” genom Sveriges alla  290 kommuner för att jämföra kostnader för bland annat el och uppvärmning. Klicka här  för detaljerad information.

Prisdialogen

I samarbete med Riksbyggen, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Energiföretagen tar vi tar fram en rimlig, förutsägbar och stabil prissättning på fjärrvärme.

 

Prisändring för 2021 är +3 % i Göteborg och +1% i Ale. 

För 2022 kommer vi att höja priset på fjärrvärme för företag med 1-3 % i Göteborg och Ale. Hela höjningen görs på effekt­komponenten.

Säsongspriserna på energi ligger kvar på samma konkurrenskraftiga nivå som föregående år. Returtemperaturen tas bort under maj - september och justeras för oktober - april från 5 till 6 kronor per MWh och grad. Anledningen är att vi vill premiera er som använder värmen effektivt och som skickar tillbaka en lägre returtem­peratur. 

 

Prisindikationen för 2023 är + 1-3%.

Vi ser gärna att ännu fler av våra kunder är med i dialogen. Är du intresserad av att vara med? Hör av dig så skickar vi en inbjudan! 

Prisjusteringar på fjärrvärme

En ny skatt på fjärrvärme påverkar våra priser.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up