GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En kvinna skrattar, sittande vid ett bord tillsammans med en kollega.

Energitjänster - använd bara den energi ni behöver

Våra energitjänster gör ditt jobb enklare och er energianvändning effektivare.

Med våra energitjänster kan vi hjälpa dig effektivisera dina tekniska installationer för innomhusklimat i byggnader.

Inom Energitjänster samlar vi experter inom fastighetstekniska system för värme, kyla, ventilation och styr- och övervakning. Utöver konsultation utför vi i dag teknisk förvaltning omfattande ca 3 600 000 m² lokaler och bostäder.

Konsulttjänster för driftoptimering

Hur kan vi hjälpa dig? Vår erfarna personal stöttar dig med din fastighets drift och din tekniska förvaltning.

Våra säljare

Utifrån era behov och önskemål hittar vi tillsammans rätt lösning för er.

Tips!

Inspireras av våra artiklar om olika tips för att sänka energi- och effektanvändningen.

Höjd temperatur inne sänkte energikostnaderna med 20%

Det kan löna sig att se över en fastighets inomhustemperatur. Göteborg Energis energitekniska förvaltare hjälpte kunden kulturhuset Vingen i Amhult att sänka sina kostnader - genom att höja innetemperaturen med två grader under sommaren.
icon-closechevron-disc-rightmenu