GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Elektiker installerar elledningar.

Elnätsavgiften

Som elnätsbolag ansvarar vi för driften av elnätet. Vi ska se till att ni får all den el ni behöver för er verksamhet, och för att klara det har vi en organisation med ca 100 medarbetare som ständigt övervakar och underhåller stans elnät. Vi läser också av mätarna hos alla våra 260 000 kunder och förser dem med uppgifter om när de förbrukat el och i vilken omfattning.

Så funkar elnätsavgiften

Låt oss sätta elnätsavgiften i ett större perspektiv och berätta vad du – förutom elleveransen – får för pengarna. Det finns också saker du kan göra för att sänka ditt företags elnätsavgift. Se vår film så får du veta mer!

Det här betalar ni för 

Elnätet behöver ständigt underhållas med ny och förbättrad teknik för att elleveranserna ska kunna fortgå på ett pålitligt sätt. Vi har till exempel jobbat mycket de senaste åren med att gräva ner ledningar så att våra kunder ska slippa elavbrott vid oväder. 

Vi måste också bygga ut vårt lokala elnät. Göteborg växer och med allt fler invånare och allt större verksamheter ökar stans elbehov och vi måste dimensionera nätet därefter. Men det ökade elbehovet är inte unikt för Göteborg. I dagens moderna samhälle använder alla allt mer el och det ställer stora krav det nationella elnätet. 

Vi ligger lågt

Våra ägare, Göteborgs stad, har bestämt att elnätsavgiften i Göteborg ska ligga klart under riksgenomsnittet och det gör den enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen

I Göteborg är pengarna era 

Göteborgs stad har valt att själv äga det lokala elnätsbolaget, och det gör man via sitt bolag Göteborg Energi. Det finns många fördelar med det, men de flesta kan förmodligen sammanfattas i att Göteborg är vår enda uppdragsgivare. Vi jobbar för stans bästa och inget annat. De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden. Med ett kommunägt elnätsbolag stannar den elnätsavgift ni betalar i Göteborg.

Elnätspriser 2024

Följande elnätsavgifter gäller för alla företagskunder i Göteborg. Avgifterna nedan redovisas exkl. moms. Energiskatt tillkommer. För 2024 är energiskatten 42,8 öre/kWh exkl. moms. 

Från och med 1 januari 2024

Storlek

Fast avgift

Elöverföring

Effekt

Reaktiv effekt

Max 63A

125 kr/mån

20,4 öre/kWh

35 kr x snittet av månadens tre högsta timmedeleffekter i kW, mån*

-

Över 63A

655 kr/mån  

11,3 öre/kWh

56,3 kr/kW, mån

-

HSP 10 kV

1 008,33 kr/mån

6,2 öre/kWh

47,9 kr/kW, mån

16,6 kr/kVAr, mån

* Medelvärdet av månadens tre högsta timmedeleffekttoppar som inträffar vid olika dygn.

Från och med 1 januari 2024

Storlek

Fast avgift

Elöverföring höglasttid

Elöver-föring övrig tid

Effekt abonnerad

Kapacitets-avgift

Reaktiv effekt

HSP 130 kV Linje

51 325 kr/mån

4,2 öre/kWh

4,2 öre/kWh

200 kr/kW, år

46 kr/kW, år

4,50 kr/kVAr, mån

HSP 130 kV Station

51 325 kr/mån

4,0 öre/kWh

4,0 öre/kWh

183 kr/kW, år

46 kr/kW, år

4,50 kr/kVAr, mån

Tillfällig anslutning 2024

Energiskatt tillkommer på 42,8 öre/kWh exkl. moms. Anslutningskostnader tillkommer.

Storlek

Elnätsavtal upp till 1 år

Fast avgift

Elnätsavtal efter 1 år

Fast avgift

Elöverföring

Rörlig avgift

25A

204 kr/ 2 veckor

612 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

35A

260 kr/ 2 veckor

780 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

50A

352 kr/ 2 veckor

1 056 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

63A

428 kr/ 2 veckor

1 284 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

80A

868 kr/ 2 veckor

2 604  kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

100A

1 000 kr/ 2 veckor

3 000 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

125A

1 164 kr/ 2 veckor

3 492 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

160A

1 392 kr/ 2 veckor

4 176 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

Varför höjs elnätsavgiften?

Det snabba svaret på varför elnätsavgiften höjs 2024 är höga räntor, kostnadsökningar till följd av inflation och ökade investeringar i elnätet. För de allra flesta ligger ökningen på mellan 5-10%, beroende på vilket elnätsavtal ditt företag har.

Läs mer om hur ni kan hålla er elnätskostnad nere, om kapacitetsutmaningen och om vad ni får för er avgift.

Elnätsavgifternas delar 

Den fasta avgiften betalar du för att ha tillgång till elnätet. Den styrs utifrån mätarsäkringens storlek som motsvarar den maximala effekten du skulle kunna ta ut ur elnätet.

Skattesatsen fastställs varje år av den svenska regeringen och påverkas av den ekonomiska situationen och inflationstakten. Hur mycket ett företag ska betala kan variera beroende på vilken verksamhet som bedrivs och var i landet företaget är placerat och utövar sina tjänster. Tågtrafik, jordbruksverksamhet och industriella tillverkningsprocesser är exempel på verksamheter som kan få lägre skatt genom avdrag hos Skatteverket i efterhand. Är företaget elproducent och förfogar över en eller flera solcellsanläggningar som överstiger 500 kW tar elproducenten över ansvaret från elnätsägaren och ska därmed deklarera och betala energiskatt för hela sin elanvändning till Skatteverket. Läs mer hos Skatteverket

Elöverföring är en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.

Effekt är en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av medeltalet av de tre högsta timmarna (kW) varje månad, fördelat på tre olika dygn. Genom att hålla nere topparna och sprida ut ert användande av effekt över dygnet alla timmar håller ni ner er kostnad och belastar elnätet mindre.

Reaktiv effektavgift är en rörlig avgift, baserad på uttag av reaktiv effekt i kVAr, som under varje månad överstiger 50 procent för 10 kV (15 procent för 130 kV) av den under samma månad högsta uppmätta aktiva effekten i kW.

icon-closechevron-disc-rightmenu