GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Elektiker installerar elledningar.

Elnätsavgiften

Elnätspriser 2024 och 2023

Följande elnätsavgifter gäller för alla företagskunder i Göteborg. Avgifterna nedan redovisas exkl. moms. Energiskatt tillkommer. För 2024 är energiskatten 42,8 öre/kWh exkl. moms. För 2023 är energiskatten 39,2 öre/kWh exkl. moms. 

Effektabonnemang från och med 1 januari 2024

Storlek

Abonnemang

Elöverföring

Effekt

Reaktiv effekt

Max 63A

125 kr/mån

20,4 öre/kWh

35 kr x snittet av månadens 3 högsta timmedeleffekter i kW, mån*

-

Över 63A

655 kr/mån

11,3 öre/kWh

56,3 kr/kW, mån

-

HSP 10 kV

1 008,33 kr/mån

6,2 öre/kWh

47,9 kr/kW, mån

16,6 kr/kVAr, mån

* Medelvärdet av månadens tre högsta timmedeleffekttoppar som inträffar vid olika dygn.

Storlek

Abonnemang

Elöverföring höglasttid

Elöverföring övrig tid

Effekt abonnerad

Kapacitetsavgift

Reaktiv effekt

HSP 130 kV Linje

51 325 kr/mån

4,2 öre/kWh

4,2 öre/kWh

200 kr/kW, år

46 kr/kW, år

4,50 kr/kVAr, mån

HSP 130 kV Station

51 325 kr/mån

4,0 öre/kWh

4,0 öre/kWh

183 kr/kW, år

46 kr/kW, år

4,50 kr/kVAr, mån

Effektabonnemang 2023

2023

Abonnemang

Elöverföring

Effekt

Reaktiv effekt

Max 63A

118 kr/mån

20,4 öre/kWh

29 kr x snittet av månadens 3 högsta timmedeleffekter i kW, mån*

-

Över 63A

605 kr/mån

11,3 öre/kWh

49,3 kr/kW, mån

-

HSP 10 kV

925 kr/mån

7,2 öre/kWh

37,9 kr/kW, mån

16,6 kr/kVAr, mån

HSP 130 kV

40 425 kr/mån

6,0 öre/kWh

15,8 kr/kW, mån

4,5 kr/kVAr, mån

* Medelvärdet av månadens tre högsta timmedeleffekttoppar som inträffar vid olika dygn.

Elnätsavgift tillfällig anslutning 2024

Energiskatt tillkommer på 42,8 öre.

Storlek

Elnätsavtal upp till 1 år

Fast avgift

Elnätsavtal efter 1 år

Fast avgift

Elöverföring

Rörlig avgift

25A

204 kr/ 2 veckor

612 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

35A

260 kr/ 2 veckor

780 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

50A

352 kr/ 2 veckor

1 056 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

63A

428 kr/ 2 veckor

1 284 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

80A

868 kr/ 2 veckor

2 604  kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

100A

1 000 kr/ 2 veckor

3 000 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

125A

1 164 kr/ 2 veckor

3 492 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

160A

1 392 kr/ 2 veckor

4 176 kr/ 2 veckor

20,40 öre/kWh

Elnätsavgift tillfällig anslutning 2023

Energiskatt tillkommer. För 2023 är energiskatten 39,2 öre/kWh exkl. moms.

Storlek

Elnätsavtal upp till 1 år

Fast avgift

Elnätsavtal efter 1 år

Fast avgift

Elöverföring

Rörlig avgift

25A

180 kr/ 2 veckor

540 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

35A

230 kr/ 2 veckor

690 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

50A

310 kr/ 2 veckor

930 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

63A

375 kr/ 2 veckor

1 125 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

80A

760 kr/ 2 veckor

2 280 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

100A

875 kr/ 2 veckor

2 625 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

125A

1 025 kr/ 2 veckor

3 075 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

160A

1 220 kr/ 2 veckor

3 660 kr/ 2 veckor

20,4 öre/kWh

Varför höjs elnätsavgiften?

Det snabba svaret på varför elnätsavgiften höjs 2024 är höga räntor, kostnadsökningar till följd av inflation och ökade investeringar i elnätet. För de allra flesta ligger ökningen på mellan 5-10%, beroende på vilket elnätsavtal ditt företag har.

Läs mer om hur ni kan hålla er elnätskostnad nere, om kapacitetsutmaningen och om vad ni får för er avgift.

Förklaring till elnätsavgifternas olika delar 

  1. Abonnemang är en fast årlig avgift som du betalar för att ha tillgång till elnätet och styrs utifrån mätarsäkringens storlek.

  2. Elöverföring är en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.

  3. Effekt är en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av medeltalet av de tre högsta timmarna (kW) varje månad, fördelat på tre olika dygn. Genom att hålla nere topparna och sprida ut ert användande av effekt över dygnet alla timmar håller ni ner er kostnad och belastar elnätet mindre.

  4. Reaktiv effektavgift är en rörlig avgift, baserad på uttag av reaktiv effekt i kVAr, som under varje månad överstiger 50 procent för 10 kV (15 procent för 130 kV) av den under samma månad högsta uppmätta aktiva effekten i kW.

Det här betalar ni för 

Som elnätsbolag ansvarar vi för driften av elnätet. Vi ska se till att ni får all den el ni behöver för er verksamhet, och för att klara det har vi en organisation med ca 100 medarbetare som ständigt övervakar och underhåller stans elnät. Vi läser också av mätarna hos alla våra 260 000 kunder och förser dem med uppgifter om när de förbrukat el och i vilken omfattning. 

Elnätet behöver ständigt underhållas med ny och förbättrad teknik för att elleveranserna ska kunna fortgå på ett pålitligt sätt. Vi har till exempel jobbat mycket de senaste åren med att gräva ner ledningar så att våra kunder ska slippa elavbrott vid oväder. 

Vi måste också bygga ut vårt lokala elnät. Göteborg växer och med allt fler invånare och allt större verksamheter ökar stans elbehov och vi måste dimensionera nätet därefter. Men det ökade elbehovet är inte unikt för Göteborg. I dagens moderna samhälle använder alla allt mer el och det ställer stora krav det nationella elnätet. 

Vi ligger lågt

Våra ägare, Göteborgs stad, har bestämt att elnätsavgiften i Göteborg ska ligga klart under riksgenomsnittet och det gör den. Just nu ligger Göteborg på plats 30 bland landets 290 kommuner enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen

I Göteborg är pengarna era 

Göteborgs stad har valt att själv äga det lokala elnätsbolaget, och det gör man via sitt bolag Göteborg Energi. Det finns många fördelar med det, men det flesta kan förmodligen sammanfattas i att Göteborg är vår enda uppdragsgivare. Vi jobbar för stans bästa och inget annat. De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden. Med ett kommunägt elnätsbolag stannar den elnätsavgift ni betalar i Göteborg.

icon-closechevron-disc-rightmenu