GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Räkna ut fjärrvärmepriset

Gör snabbt och enkelt en kalkyl för att räkna ut din förväntade fjärrvärmekostnad månadsvis och på årsbasis. Kalkylen använder 2024 års priser.

Beräknad förbrukning (och sammanställning)

ca MWh/år

Beräknad årsförbrukning

MWh
---

Medeleffekt: kW

Ändra prisgrundande medeleffekt
(för MWh/år)

kW
---

Sammanställning

Returtemperatur
Här anger du om din anläggnings returtemperatur ligger över eller under systemets medelreturtemperatur. Ligger du över medel får du en avgift och ligger du under medel får du en rabatt. Returtemperaturen är ett mått på hur effektivt du använder energin som skickas till dig. Ju lägre returtemperatur desto högre effektivitet. Detaljerad information hittar du på sidan för Fjärrvärmepriser.
Returtemperatur kr
Årskostnad kr
Pris / MWh kr
  • Baserad på MWh/år  Ändra
Baserad på MWh/år  Ändra
Frågor om din kalkyl? Bli kontaktad!

Tack! Din rapport har skapats.

Vi har sparat din kalkyl här:

Årskostnad: kr
icon-close