GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ny anslutning till elnätet

Vilken typ av elnätsanslutning som krävs för er verksamhet och hur komplext det blir styrs av fler faktorer. Först och främst är det viktigt att förstå verksamhetens effektbehov och om det krävs en lågspännings- eller en högspänningsanslutning.  

Anslut en ny anläggning till elnätet

Lågspänningsanslutning

Här har ni en checklista för hur nyanslutningen går till och vad ni behöver tänka på.

Ta kontakt med en auktoriserad installatör. Ni kan använda Elsäkerhetsverkets söktjänst, ”Kolla elföretaget”, för att söka efter en auktoriserad elinstallatör. 

Genom att göra en föranmälan berättar ni för oss att ni vill ansluta fastigheten till elnätet. Det är er installatör som hjälper er med föranmälan och skickar den till oss. 

Föranmälan innehåller information vi behöver för att hantera ert ärende, tex adress, storlek på huvudsäkringen och en situationsplan där plats för mätarplacering är tydligt uppmärkt. Behöver vi någon komplettering så kontaktar vi er installatör. 

När vi mottagit er föranmälan och kontrollerat att den är komplett registreras den. Då kan ni också börja följa ert ärende genom att skapa ett konto på Mina sidor.

Det tar ungefär 2 - 3 månader från att en komplett föranmälan registrerats till att en handläggare påbörjar hantering av ärendet, tänk på att vara ute i god tid!

Vi behandlar er föranmälan och ser över era förutsättningar och tar fram en offert baserad på det underlag vi har. 

När ni godkänt offerten får ni en orderbekräftelse och installatör får ett installationsmedgivande och anvisningar. Ni kan nu påbörja arbetet med den nya anslutningen, och vi kan påbörja arbetet med att ansöka om tillstånd från kommunen eller annan markägare för att till exempel schakta där de nya ledningarna ska ligga. 

Nu arbetar elinstallatören med anslutningen och när arbetet är klart så kontaktar installatören oss genom att skicka in en färdiganmälan. När vi fått denna kontrollerar vi att arbetet som installatören utfört är enligt de anvisningar installatören fått av oss. 

Om allt är godkänt så kan vi börja med det arbete som vi behöver göra för att få den nya anslutningen på plats.

Från det att installatörens arbete är godkänt av oss kan det ta mellan två och sex månader innan vi anslutit er fastighet till elnätet. Hur lång tid det tar bero på om alla tillstånd är godkända och hur omfattande arbete som krävs i det specifika fallet.

Det är viktigt att ni är ute i så god tid som möjligt!

Nu är er anslutning till elnätet klar. Vi skickar en faktura på anslutningsavgiften och ni kommer även få ett elnätsavtal som ska godkännas.

Priser för nya anslutningar

Alla priser är exklusive moms. Är du osäker på vad som gäller för er kan ni alltid begära en offert via din elinstallatör.

16-25 A servissäkring

Upp till 200 m

200 m - 600 m

Längre än 600 m

35 500 kr

35 500 kr + 305 kr/m

Offert (se nedan)

35 A servissäkring och större

För att få en offert behöver du kontakta en elinstallatör som gör en föranmälan. Efter handläggning av föranmälan skickar vi en offert till dig.

Högspänningsanslutning

Planerar din verksamhet för en större anslutning, över 1 MW?

En högspänningsanslutning används av bland annat större industrier, anläggningar för infrastruktur, stora solcellsparker och större anläggningar för laddning av eldrivna fordon.

Det finns flera faktorer som påverkar vilken typ av anslutning som krävs och hur komplext arbetet blir, till exexmpel verksamhetens effektbehov och tillgång till kapacitet vid anslutningspunkten. 

Verksamhetens effektbehov kräver oftast en ombyggnad eller utbyggnad av elnätet och därför är det viktigt att ni informerar oss om era planer i ett så tidigt skede som möjligt.

Ofta får de verksamheter som planerar för en högspänningsanslutning hjälp av en elkonsult. Elkonsulten hjälper till att fylla i de uppgifter vi behöver för att ta fram en budgetoffert för anslutningen.

En högspänningsanslutning följer samma förfarande som en lågspänningsanslutning men en högspänningsanslutning tar oftast längre tid än en lågspänningsanslutning. 

Vad kostar en högspänningsanslutning?

Vanligtvis så gör man en offertförfrågan först för att få en indikation på kostnaden. Väljer man därefter att gå vidare gör man en föranmälan för att få ett exakt pris på anslutningen. I föranmälan behöver vi få mer underlag och tid för att säkerställa förutsättningarna för anslutningen.

Använd offertförfrågan för att få en prisuppskattning. 

Vill ni ha ett exakt pris för er anslutning behöver elinstallatören göra en föranmälan.

Information och anvisningar högspänningsanslutning

Har du ett pågående ärende?

På Mina sidor kan du följa ditt ansluta-ärende. Du skapar enkelt ett konto och loggar in med ditt BankID.

Råd till företag och industrier som vill göra en större anslutning eller utökning

Prognosen för det ökande elbehovet i Göteborg betyder att större elnätsanslutningar i staden inte kommer att kunna ske på traditionellt vis. Nya verktyg krävs för fortsätta möjliggöra energiomställning, elektrifiering och stadsutveckling.

Arbetsbegäran

För att utföra arbeten på elnätet i Göteborg behöver vi en arbetsbegäran senast 10 dagar innan planerat arbete. Detta gör du som installatör via tjänsten Arbetsbegäran på våra leverantörssidor.
icon-closechevron-disc-rightmenu