GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Budgetoffert

Förfrågan anslutning till elnätet - Högspänning

Fyll i formuläret om ni befinner er i ett tidigt skede av projektplaneringen och behöver en budgetoffert inom Göteborgs nätområde. Är projektet redo att starta är det istället en föranmälan som ska skickas in. Det gör ert elinstallationsföretag via vår Installatörswebb (länk till höger)

Högspänningsanslutning 10kV

Förfrågan gäller:
Om anläggningen
Fastighetens beteckning skapas av Lantmäteriet: tex. HJÄLLBO 2:45.
Anläggningsadress
Adressen för elanslutningen
Bifoga en situationsplan/karta som visar hela fastigheten, fastighetsgränserna, fastighetsbeteckning och anslutningspunkten.

Om flera fastigheter ingår i samma föranmälan ska även dessa bifogas i ärendet.

Se en exempelbild för hur kartbilden kan se ut.

Kontaktuppgifter
Både du som är elkonsult för anläggningsägaren eller du som står på kontraktet för anläggningen kan begära en budgetoffert som underlag för era beräkningar.

Kontaktuppgifter elkonsult

Vi skickar ut offertsvaret digitalt. Smidigt för dig och bra för miljön

Kontaktuppgifter beställande kund

På uppdrag åt
Beställande kund är den som ska betala för anslutningsavgiften
Vi skickar ut offertsvaret digitalt. Smidigt för dig och bra för miljön
*Tänk på att inte ange några känsliga personuppgifter, som till exempel information om din eller någon annans hälsa. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
Exempel på hur du kan rita ut en anslutningspunkt. Bifoga en situationsplan/karta som visar hela fastigheten, fastighetsgränserna, fastighetsbeteckning och anslutningspunkten. Om flera fastigheter ingår i samma föranmälan ska även dessa bifogas i ärendet.
icon-closechevron-disc-rightmenu