GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Tillfällig anslutning till elnätet

Tillfälliga elnätsanslutningar, eller byggström, används normalt för att få el till en fastighet eller anläggning vid byggnation. 

En tillfällig elnätsanslutning kan även användas om ni planerar att genomföra evenemang där ni behöver el under en kortare period.

Att ha elkablar ovan mark innebär en säkerhetsrisk, därför är tidsgränsen för en tillfällig elnätsanslutning satt till maximalt ett år. Om den tillfälliga anslutningen fortfarande behövs efter ett år kan den förlängas under en begränsad tidsperiod för att slutföra arbetet, men då mot en högre elnätsavgift (se tabell). 

Tänk på att ni behöver en permanent elnätsanslutning när ni är klara med byggandet. Det är viktigt att ni är ute i god tid. 

Så gör ni en tillfällig anslutning till elnätet

Checklista för hur en tillfällig elnätsanslutning går till och vad ni behöver tänka på.

Börja med att ta kontakt med en auktoriserad installatör. Ni kan använda Elsäkerhetsverkets söktjänst, ”Kolla elföretaget”, för att söka efter en auktoriserad elinstallatör. 

Genom att göra en föranmälan berättar ni för oss att ni behöver en tillfällig elnätsanslutning. Det är er installatör som hjälper er med föranmälan och skickar in den till oss. 

Föranmälan innehåller information vi behöver för att hantera ert ärende, till exempel adress och hur stor er tillfälliga elnätsanslutning behöver vara.

För att kunna registrera er föranmälan behöver vi säkerställa att all information är inskickad av er installatör och behöver vi någon komplettering, så kontaktar vi er installatör. När vi mottagit er kompletta föranmälan så registreras den. 

Ni kan följa ditt ärende genom att skapa ett konto på Mina sidor.

Vi behandlar er föranmälan och ser över era förutsättningar och ger er ett pris och en beräknad leveranstid. Det tar ungefär två veckor tills er tillfälliga elnätsanslutning är på plats.

När ni godkänt offerten får ni en orderbekräftelse och er installatör får ett installationsmedgivande. 

När arbetet är klart kan ni avsluta den tillfälliga elnätsanslutningen. Detta kan göras av er installatör, eller genom att ni väljer Avsluta i det pågående ärendet på Mina sidor. Därefter tar vi kontakt med er elinstallatör och planerar en hämtning av den tillfälliga anslutningen.

Anslutningsavgift för tillfälliga anslutningar

Avståndet mäts alltid fågelvägen mellan anslutning och närmaste befintliga anslutningspunkt i elnätet. Alla priser är exklusive moms och gäller oberoende av avstånd. Utöver anslutningsavgiften tillkommer det en löpande elnätsavgift, se tabell nedan. Är du osäker på vad som gäller för dig så kan du alltid begära en offert via din elinstallatör.

Upp till 63 A servissäkring

Större än 80 A servissäkring

3 600 kr

Offert

För att få en offert behöver du kontakta en elinstallatör som gör en föranmälan. Efter handläggning av föranmälan skickar vi en offert till dig.

Vad kostar det?

Vill du ha en prisuppgift på en tillfällig anslutning inom Göteborgs nätområde kan du begära en budgetoffert genom att skicka in Offertförfrågan för företag.

Arbetsbegäran

För att utföra arbeten på elnätet i Göteborg behöver vi en arbetsbegäran senast 10 dagar innan planerat arbete. Detta gör du som installatör via tjänsten Arbetsbegäran på våra leverantörssidor.
icon-closechevron-disc-rightmenu