GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Information med anledning av kriget i Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina och de sanktioner som genomförs mot Ryssland har vi fått frågor kring hur situationen påverkar Göteborg Energi, energiförsörjningen och leveranser till våra kunder.

Göteborg Energis verksamhet är en samhällsviktig funktion och vårt huvuduppdrag är att förse staden med el, gas, värme, kyla och stadsfiber. I den uppkomna situationen står försörjningstryggheten i fokus.

Hur påverkas Göteborg Energi och våra leveranser av den uppkomna situationen?

I dagsläget har vi ingen påverkan på våra leveranser och verksamheten flyter på som vanligt. Vi följer dock utvecklingen noggrant och genomför analyser/planering kring hur vi ska kunna säkra våra leveranser utifrån olika tänkbara scenarier. Göteborgs energisystem är i grunden robust och vi har även i normalläget väl utvecklade planer för hur vi ska agera vid störningar och avbrott av olika slag.

Enligt Energimyndigheten är den samlade energiförsörjningen i Sverige över lag stabil, även i detta allvarliga läge. Däremot påverkas Sverige indirekt genom högre europeiska priser på energibärare som gas, kol, och drivmedel. Besök gärna Energimyndigheten för att läsa deras uppdateringar om situationen.

Energimyndighetens bedömning är att det i nuläget inte finns någon akut risk för brist eller försörjningsstörningar i leveranserna av el, gas eller drivmedel i Sverige. Importen av olja sker huvudsakligen från andra länder än Ryssland och gasförsörjningen via Danmark är än så länge inte påverkad utöver att gaspriserna stiger.

Göteborg Energi följer som sagt utvecklingen noggrant och vi samverkar med en rad andra aktörer som Göteborgs Stad, MSB, Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och våra olika branschföreningar.

Frågor och svar om gasleveranser

Nej. Enligt Energimyndighetens bedömning finns det i nuläget inte någon akut risk för brist eller försörjningsstörningar i leveranserna av naturgas. Vi har inte heller gasbrist eller störningar i våra gasleveranser i Göteborg.

Ja, vi har inga problem att leverera gas till våra kunder enligt avtal.

Naturgasen vi använder i Sverige kommer från flera olika källor och olika länder, till exempel Danmark, Norge och Tyskland. Cirka 20-30 procent av den europeiska naturgasen kommer från Ryssland så det finns ett inslag av rysk gas även i Sverige. Inom EU pågår ett intensivt arbete kring hur beroendet av rysk gas ska kunna minska. På Göteborg Energi arbetar vi sedan länge med att helt fasa ut naturgasen ur vår egen produktion. Senast 2025 ska all fjärrvärme i Göteborg produceras av förnybara/återvunna källor. Många av våra kunder använder också biogas istället för naturgas. Biogasen kommer till största del från Danmark. Ingen biogas kommer från Ryssland.

Naturgasen handlas på olika marknader. På den europeiska marknaden ingår en viss del rysk naturgas i mixen. Denna kan inte väljas bort. Inom EU pågår ett intensivt arbete kring hur beroendet av rysk gas ska kunna minska. På Göteborg Energi arbetar vi sedan länge med att helt fasa ut naturgasen ur vår egen produktion. Senast 2025 ska all fjärrvärme i Göteborg produceras av förnybara/återvunna källor. Många av våra kunder använder också biogas istället för naturgas. Biogasen kommer till största del från Danmark. Ingen biogas kommer från Ryssland.

icon-closechevron-disc-rightmenu