GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En solcellsmontör lägger en solpanel på ett villatak.

Installera solceller med Göteborg Energi

För Henrik Granbergs del handlade det främst om klimatet. Samma sak för Erland Jonsson, men för honom låg även ett brinnande teknikintresse till grund för beslutet. Nu har båda två installerat solceller genom Göteborg Energi.

I ett av Utbys gamla egnahemshus bor Henrik Granberg med sin sambo och två barn. Ända sedan de flyttade hit för två år sedan har de funderat på att skaffa solceller, men av olika skäl inte kommit till skott. Inte förrän tidigare i år när Göteborg Energi erbjöd sina anställda att vara pilotfall för köp och installation av kompletta solcellsanläggningar.
– Jag jobbar på Göteborg Energi och anmälde mitt intresse ganska omgående, säger han.

I november kom solpanelerna upp. Henrik Granberg säger att de ”tryckte in så många de kunde” och att resultatet förväntas stå för 70 procent av familjens årsförbrukning av el.
– Vi hoppas att det ska löna sig hyfsat eller i alla fall gå plus minus noll. Enligt uträkningarna ska investeringen ha betalat av sig på tio, tolv år. Men det är inte så mycket för ekonomin vi gör det här, utan mer för att vi vill göra vårt för miljön, säger han.
 
Jämfört med äldre tiders solpaneler tycker han att de paneler som har monterats på hans tak är förhållandevis snygga. Däremot ville han helst slippa ha växelriktaren på utsidan av huset, vilket är det vanliga, och bad att få den monterad i garaget i stället.
– De lyssnade på våra behov och löste det. Jag tycker överlag att montering och installation har gått smidigt, och att kontakten med Göteborg Energi har funkat bra i alla steg, från offert till installation, säger Henrik Granberg. 

En annan som nappade på erbjudandet var Erland Jonsson i Sävedalen. Han har ett stort intresse för teknik och har haft tankar på att installera solceller i rätt många år, långt innan höga elpriser och behovet att spara el blev ett samtalsämne på allas läppar. För åtta år sedan tog han till och med in en offert, men kände sig inte alls lika lockad då som nu.
– Tekniken har blivit mycket bättre de senaste åren. Det finns fortfarande en del att önska, som att solpanelerna borde kunna vara en mer integrerad del av taket i stället för att som i dag ligga ovanpå ett skensystem. Men det har ändå hänt en hel del på området, säger han.
 
Utöver det teknikintresse som gjorde honom nyfiken på solceller, kan Erland Jonsson se andra poänger med att som villaägare ta chansen att producera mer av sin egen energi.
– Det känns bra att bidra till den stora omställning som vi är inne i just nu, både för klimatets skull och för att göra oss oberoende av andra länder, med tanke på världsläget, säger han.
 
När vi pratar med honom har inte anläggningen kommit igång än. Den blev raskt monterad – särskilt jobbet med att sätta upp panelerna gick snabbt, enligt Erland Jonsson – men han har fått vänta lite på att få elmätaren utbytt till en ny som inte bara mäter förbrukning, utan också produktion.

– Kalkylen visar att jag har så pass låg elförbrukning att jag snart kommer kunna producera mer el än vad jag gör av med. Så på sikt vill jag skaffa elbil. Att kunna ladda den hemma på den el som blir över är en tilltalande tanke, säger han.

Även Henrik Granberg har planer på en framtida elbil och vill då kunna ladda den hemifrån med egen el från solcellerna. Han hoppas att alla som är intresserade av solceller ska satsa. Inte minst ser han potential på flera av hustaken hemma i Utby.
– Här är inte så vanligt med solceller, inte än i alla fall. Men med tanke på att många, liksom vi, har tak i söderläge borde det helt klart finnas utrymme för fler, säger han. 

Några vanliga frågor om solceller

Ja, vi säljer solcellsanläggningar till privatkunder inom Västsverige.

Köp solceller

Installationen behöver göras av en behörig elinstallatör. Installatören skickar i sin tur in en föranmälan inför installtionen och en färdiganmälan när det är klart. Om du som kund har några frågor under installationen vänder du dig till installatören.

För mer information inför uppsättning av solceller, kontakta vår kundtjänst.

Kom igång med solenergi

Kontakta oss

Nej. Du får betalt för den elen du säljer i pengar. Pengarna kvittas mot summan du köper el för, ifrån oss.

Från och med 1 augusti 2018 slopas kravet på bygglov över hela Sverige. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna måste då följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen. Även i fortsättning kommer bygglov att krävas för byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Så dubbelkolla med din kommun vad som gäller hos dig!

I regel brukar vi rekommendera en solanläggning som täcker 80 % av din årskonsumtion av el, men detta är olika från kund till kund med hänsyn till framtida elbehov och av estetiska skäl.

Det viktigaste är att det finns ett tak med tillräckligt bra solläge utan alltför mycket skuggning. För att få ut så många kWh som möjligt är ett lutande tak i söderläge bäst. En anläggning mot öster och väster fungerar också bra, framförallt för att du då producerar el under tider på dygnet när du normalt använder mer el. Norrläge fungerar sämst och är sällan värt att installera en anläggning på. Mycket skuggor av träd eller andra byggnader kan också göra att elproduktionen blir alltför låg för att vara ekonomiskt försvarbar. Du måste också äga din byggnad eller ha tillåtelse att sätta upp panelerna. Idag behövs inget bygglov för solcellsinstallationer så länge panelerna följer husets form. Vissa detaljplanerade områden kräver dock fortfarande bygglov så kolla med din kommun om du är osäker.

Läs mer om hur du undersöker dina förutsättningar för solcellsproduktion hos Energimyndigheten. Om du är intresserad av en solcellsanläggning kan du lämna in en intresseanmälan så kontaktar vi dig och hjälper dig gå igenom dina förutsättningar.

Intresseanmälan solceller

Energimyndigheten - har mitt hus rätt förutsättningar för solceller?

Energimyndigheten - hur stor anläggning passar mig?

Normalt behöver du inte göra något mer än att ta kontakt med oss på Göteborg Energi. Tillsammans tar vi fram nödvändig information och tittar på taket och byggnaden. Vi rekommenderar att läsa på lite för att förstå vad som ska hända. T.ex. dessa frågor och svar, eller vår sida om hur man kommer igång med solproduktion!

Kom igång med solceller

Solceller går att montera året om, men det beror helt på väderförhållandena. Under vintermånaderna kan det vara svårare att montera p.g.a snö och is.

icon-closechevron-disc-rightmenu