GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vår organisation

Koncernen Göteborg Energi är en del av Göteborgs Stad. Här kan du få en överblick av vår organisation, våra dotterbolag och vår koncernledning.

Dotterbolag

Göteborg Energi har fyra olika dotterbolag, som samtliga är verksamma inom energi- och kommunikationssektorn 

Koncernledningen på Göteborg Energi

Vår uppförandekod

Vi följer lagar och förordningar som är tillämpliga på vår affärsverksamhet. Varje anställd ansvarar för att söka råd för relevanta lagkrav och andra juridiska frågor. Vi ska verka för en god arbetsmiljö och motverka diskriminering. Vi följer grundläggande principer i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt ILO (International Labour Organisation) konventionen. 

icon-closechevron-disc-rightmenu