GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vår organisation

Koncernen Göteborg Energi är en del av Göteborgs Stad. Här kan du få en överblick av vår organisation, våra dotterbolag, vår koncernledning och vår uppförandekod.

Dotterbolag

Göteborg Energi har sju olika dotterbolag, som samtliga är verksamma inom energi- och kommunikationssektorn 

Koncernledningen på Göteborg Energi

Uppförandekod

Göteborg Energi följer lagar och förordningar som är tillämpliga på vår affärsverksamhet. Varje anställd ansvarar för att söka råd för relevanta lagkrav och andra juridiska frågor. Göteborg Energi ska verka för en god arbetsmiljö och motverka diskriminering. Vi följer grundläggande principer i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt ILO (International Labour Organisation) konventionen.
 
Chefer och ledare ska kommunicera Göteborg Energis uppförandekod till sina medarbetare och har ett speciellt ansvar att vara personliga föredömen, främja samarbete och god anda inom företaget. På så sätt kan vi omsätta vår uppförandekod i praktiken och leva upp till de värderingar som genomsyrar vårt företag.

Frågor som alla våra medarbetare ska fundera på:

  • Är mitt handlande/agerande i denna situation i enlighet med företagets etiska regler och kärnvärden; ansvar, hållbarhet och utveckling?
  • Har jag förstått risken med och de eventuella konsekvenserna av mitt handlande?
  • Har jag, vid behov, sökt råd med relevant person, så att jag kan ta ett väl underbyggt beslut?
  • Föregår jag med gott exempel?
  • Har jag övervägt om Göteborg Energi kan komma att påverkas negativt av mitt handlande/agerande?
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus