GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Våra ägare

Vi ägs av Göteborgs Stadshus AB. Här kan du läsa mer om vårt ägardirektiv, vår styrelse och se våra styrelseprotokoll.

Ägardirektiv

Ägardirektiv är bindande instruktioner för bolaget.

Göteborg Energi har två ägardirektiv. Det ena är ett gemensamt för Göteborgs Stads bolag. Det andra är specifikt för Göteborg Energi och förtydligar vårt uppdrag.

Vår styrelse

Göteborg Energi AB:s styrelse består av nio ledamöter och sex suppleanter som är utsedda av kommunfullmäktige. 

Styrelsens ledamöter  

Gunnar Westerling (S), Ordförande
Johan Gente (M)
Valter Mutt (V)
Anders Åkvist (D)
Fadila Bajraktarevic (S)
Nicklas Attefjord (MP), Första vice ordförande
Mats Rahmberg (L), Andre vice ordförande
Per Eric Trulsson (SD)
Ellinor Karlsson (V)

 

Mattias Henriksson (S)
Hans Rothenberg (M)
Amalia Rud Pedersen (S)
Adli Abouzeedan (L)
Abubakr Moradi (S)
Eduard Constantin Neagoe (MP)

 

Ulf Berndtsson, VISION
Helena Grunditz, SACO

Anna Maria Dermark Dunér   

Du hittar protokoll från våra styrelsemöten på Göteborgs Stads tjänst för bolagshandlingar som du når via länken här under.

Om ossStartsida
icon-closechevron-disc-rightmenu