GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Våra ägare

Vi ägs av Göteborgs Stadshus AB. Här kan du läsa mer om vårt ägardirektiv, vår styrelse och se våra styrelseprotokoll.

Ägardirektiv

Ägardirektiv är bindande instruktioner för bolaget.

Göteborg Energi har två ägardirektiv. Det ena är ett gemensamt för Göteborgs Stads bolag. Det andra är specifikt för Göteborg Energi och förtydligar vårt uppdrag.

Vår styrelse

Göteborg Energi AB:s styrelse består av nio ledamöter och sex suppleanter som är utsedda av kommunfullmäktige. 

Styrelsens ledamöter  

Jan Hallberg (M), ordförande
Mats Rahmberg (L), 1:e vice ordförande
Michael Koucky (MP), 2:e vice ordförande
Gunnar Westerling (S)
Ellinor Karlsson (V)
Matthias Henriksson (S)
Johan Gente (M)
Yvonne Staberg (D)
Patrik Höstmad (D)

Cecilia Elb (C)
Eva-Lena Fransson (S)
Salaheldin Mohammed (V)
Adli Abouzeedan (L)
Anna-Sofia Wannerskog (MP)
Anders Åkvist (D)

Ulf Berndtsson, VISION
Björn Sighed, VISION
Helena Grunditz, SACO

Helena GrunditzAnna Maria Dermark Dunér   

Du hittar protokoll från våra styrelsemöten på Göteborgs Stads tjänst för bolagshandlingar som du når via länken här under.

Om ossStartsida
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up