GÖTEBORG ENERGI-EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Våra ägare

Vi ägs av Göteborgs Stadshus AB. Här kan du läsa mer om vårt ägardirektiv, vår styrelse och se våra styrelseprotokoll.

Ägardirektiv

Ägardirektiv är bindande instruktioner för bolaget.

Göteborg Energi har två ägardirektiv. Det ena är ett gemensamt för Göteborgs Stads bolag. Det andra är specifikt för Göteborg Energi och förtydligar vårt uppdrag.

Vår styrelse

Göteborg Energi AB:s styrelse består av nio ledamöter och sex suppleanter som är utsedda av kommunfullmäktige. 

Styrelsens ledamöter  

Elisabeth Undén, styrelseordförande (MP)
Gunnar Westerling, 1:e vice styrelseordförande (S)
Roland Rydin, 2:e vice styrelseordförande (M)
Marita Johnson (M)
Ingela Tuvegran (S)
Ellinor Karlsson (V)
Mats Rahmberg (L)
Mattias Henriksson (S)
Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Jens Lindström (S)
Cristiana Svanberg (M)
Jennifer Cardell (S)
Johan Gente (M)
Michael Koucky (MP)
Adli Abouzeedan (L)

Ulf Berndtsson, VISION
Björn Sighed, VISION
Maria Andersson Iseppi, SACO

Susanne Berens Olsson 

Du hittar protokoll från våra styrelsemöten på Göteborgs Stads tjänst för bolagshandlingar som du når via länken här under.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-downchevron-downchevron-up