GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Finansiell information

Vi ska vara en del av utvecklingen när det gäller ett ekonomiskt hållbart Göteborg. Vår verksamhet ska innebära att vi erbjuder en säker och prisvärd leverans av energi till stadens alla invånare och företag. 

Finansiella nyckeltal

2021

2020

2019

Nettoomsättning (mkr)

7 302

5 231

5 799

Rörelseresultat (mkr)

348

671

831

Resultat efter finansiella poster (mkr)

279

577

696

Räntabilitet på totalt kapital (%) 

2,6

5,3

6,6

Soliditet (%) 

47,3

52,7

51,2

Årsredovisning

I vår års- och hållbarhetsredovisning hittar du mycket matnyttigt, bland annat finansiell information och vår väg mot en mer hållbar stad.

Finansiella rapporter

Här hittar du års- och delårsredovisningar för våra samtliga bolag, är du ute efter någon äldre rapport eller har en fråga, får du väldigt gärna kontakta oss på 031 -62 62 62.

Kreditbetyg

Göteborgs Stad har det högsta kreditbetyget, Aaa, från Moody’s och det näst högsta, AA+, från Standard & Poor’s. Båda betygen är med stabila utsikter.

icon-closechevron-disc-rightmenu