GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Finansiell information

Vi ska vara en del av utvecklingen när det gäller ett ekonomiskt hållbart Göteborg. Vår verksamhet ska innebära att vi erbjuder en säker och prisvärd leverans av energi till stadens alla invånare och företag. 

Finansiella nyckeltal

2023

2022

2021

Nettoomsättning (mkr)

7 453

9 657

7 302

Rörelseresultat (mkr)

498

485

348

Resultat efter finansiella poster (mkr)

373

431

279

Räntabilitet på totalt kapital (%) 

3,1

3,2

2,6

Soliditet (%) 

44,4

45,4

47,3

Årsredovisning

I vår års- och hållbarhetsredovisning hittar du mycket matnyttigt, bland annat finansiell information och vår väg mot en mer hållbar stad.

Finansiella rapporter

Här hittar du års- och delårsredovisningar för våra samtliga bolag, är du ute efter någon äldre rapport eller har en fråga, får du väldigt gärna kontakta oss på 031 -62 62 62.

Kreditbetyg

Göteborgs Stad har det högsta kreditbetyget, Aaa, från Moody’s och det näst högsta, AA+, från Standard & Poor’s. Båda betygen är med stabila utsikter.

icon-closechevron-disc-rightmenu