GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Finansiell information

Vi ska vara en del av utvecklingen när det gäller ett ekonomiskt hållbart Göteborg. Vår verksamhet ska innebära att vi erbjuder en säker och prisvärd leverans av energi till stadens alla invånare och företag. 

Finansiella nyckeltal

2018

2017

2016

Nettoomsättning (mkr)

6 134

5 552

5 963

Rörelseresultat (mkr)

833

823

802

Resultat efter finansiella poster (mkr)

659

640

610

Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt (%) 

8,7

8,9

8,8

Soliditet (%) 

47,4

46,2

41,7

Årsredovisning 2018

I vår Års- och hållbarhetsredovisning hittar du mycket matnyttigt, bland annat finansiell information, vår framtidsvision och vår väg mot en mer hållbar stad.

Finansiella rapporter

Här hittar du års- och delårsredovisningar för våra samtliga bolag, är du ute efter någon äldre rapport eller har en fråga, får du väldigt gärna kontakta oss på 031 -62 62 62.

Kreditbetyg

Göteborgs Stad har det högsta kreditbetyget, Aaa, från Moody’s och det näst högsta, AA+, från Standard & Poor’s. Båda betygen är med stabila utsikter.

”Genom kloka investeringar förbereder vi oss för framtidens ökade energibehov och omställningen till fossilfri produktion.”

Robert Casselbrant, Ekonomidirektör
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus