GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

SSG Entré

Krav på SSG Entré vid alla våra produktionsanläggningar 

Alla som arbetar eller vistas i Göteborg Energis produktionsanläggningar, pumpstationer och bergrum ska ha genomgått utbildning för SSG Entré. 

Kravet avser både SSG Entrés grundkurs och en särskild SSG Entré-kurs för Göteborg Energis produktionsanläggningar.

Båda kurserna har begränsad giltighet och måste repeteras varje år för att ha behörighet till våra anläggningar.

Läs mer om SSG Entré-utbildningar

Har du frågor till oss? Kontakta oss på:

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus