GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

SSG Entre

Krav på SSG Entre vid alla våra produktionsanläggningar 

Alla som arbetar eller vistas i Göteborg Energis produktionsanläggningar, pumpstationer och bergrum ska ha genomgått utbildning för SSG Entre. 

Kravet avser både SSG Entre grundkurs och en särskild SSG Entre-kurs för Göteborg Energis produktionsanläggningar.

Båda kurserna har begränsad giltighet - 3 år för SSG Entre grundkurs och 1 år för Göteborg Energis särskilda kurs.

Läs mer om SSG Entre-utbildningar

Har du frågor till oss? Kontakta antingen SSG direkt eller din kontaktperson på Göteborg Energi.

icon-closechevron-disc-rightmenu